Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Nähtävillä Ersby, vesihuoltolaitoken toiminta-alueen laajentaminen - Ersby
03.12.2018

              K U U L U T U S

 

Ehdotus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi käsittämään osia Ersbystä pidetään julkisesti nähtävillä 13.12.2018–12.1.2019 kaupungintalolla teknisten tukipalvelujen ilmoitustaululla (2. kerros) ja kaupungin verkkosivustolla www.parainen.fi TÄÄLLÄ

”Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.” (Vesihuoltolaki 2001/119, muutettu 2014/681 § 8)

Mahdolliset toiminta-alue-ehdotusta koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloajan aikana kirjallisesti kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaostolle, Rantatie 28, 21600 Parainen tai teknisettukipalvelut@parainen.fi.

Kysymyksiin vastaa vesihuoltopäällikkö Marko Rusi, puh. 040 488 5919.

Parainen 3.12.2018
Tekniset tukipalvelut