Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Kaupunginvaltuusto 10.12.2019
04.12.2019

Paraisten kapunginvaltuusto kokoontuu Paraisten kaupungintalolla  tiistaina 10. joulukuuta 2019 klo 13:00.

Valtuuston pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. 

Parainen 4.12.2019
Tarja Rinne
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja