Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Kaupunginvaltuusto 12.5.2020
07.05.2020

Kaupunginvaltuusto 12.5.2020

Paraisten Kaupunginvaltuusto kokoontuu etäyhteydellä tiistaina 12 toukokuuta 2020 klo 17:00

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta internetin kautta osoitteessa Watch "Pargas stad - Paraisten kaupunki" on YouTube https://www.youtube.com/channel/UCaqpTPiP0MnkzT3irOHdVkA

Yleisö voi seurata kokousta myös Skanssi-kokoustilan näytöltä kaupungintalon 2. kerroksessa.

Valtuuston pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.

Parainen 7.5.2020

Tarja Rinne

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja