Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Eduskuntavaalit 2019
19.03.2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.–9.4.2019 ja ulkomailla 3.–6.4.2019.

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.
 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Paraisten kaupunki on jaettu viiteen äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00 vaalipäivänä 14.4.2019:

 Vaalipäivän äänestyspaikat

 

ENNAKKOÄÄNESTYS
toimitetaan kotimaassa 3.–9.4.2019 ja ulkomailla 3.–6.4.2019.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat:

 Ennakkoäänestyspaikat

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2. huhtikuuta ennen klo 16.00. Ilmoitus tehdään kirjallisesti lomakkeella osoitteeseen Paraisten kaupunki, Keskusvaalilautakunnan sihteeri Petra Öhman, Houtskarin aluekonttori, Näsbyntie 214, 21760 Houtskari, tai puhelimitse Petra Öhmanille, puh. 040 488 6021. Lomakkeen voi noutaa kaupungintalon infosta tai aluekonttoreista.
Kotiäänestyslomake ja tietoa kotona äänestämisestä on myös osoitteessa https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja (laki omaishoidon tuesta). Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään saadakseen äänestää.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ehdottomasti ottaa mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi. Henkilöllisyystodistusta ei tarvitse esittää, jos vaaliviranomainen tuntee äänestäjän tai äänestäjän henkilöllisyys käy jostakin muusta asiakirjasta epäilyksettä selville. Poliisilaitokset antavat maksuttoman väliaikaisen henkilökortin, jotta henkilö voi äänestää vaaleissa, jos hänellä ei ole muuta hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta.

Yleistä tietoa vaaleista ja äänestämisestä on osoitteessa https://vaalit.fi


Keskusvaalilautakunta