Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta
25.04.2019

Ranta-asemakaavan laatiminen kiinteistölle Trollkobben 1:47 Nauvon Borstössä on aloitettu maanomistajan toimesta.

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla TÄÄLLÄ. Sama aineisto on nähtävillä myös kaavoitusyksikön ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä Nauvon aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla.

25.4.2019

Kaavoitusyksikkö