Sisältöjulkaisija

null Ohjeita yrityksille koronatilanteessa
02.07.2020

Ohjeita yrityksille koronatilanteessa

Rahoitus poikkeustilanteessa

 

Yksinyrittäjien tuki 

Haku on avattu 17.4. klo 12.00 Paraisille rekisteröidyille yrityksille. Linkki hakemukseen.

 • Tuki on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus, joka myönnetään yksinyrittäjille talouden vakauttamiseen ja toiminnan käyttökustannusten kattamiseen.
   
 • Tukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–31.8.2020 ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.
   
 • Tukea voivat hakea päätoimisena yksinyrittäjinä Suomessa toimivat (yrittäjällä on YEL-vakuutus tai hakija voi esittää 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen). Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelance- tai kevytyrittäjät.
   
 • Yksinyrittäjän on pystyttävä osoittamaan selvästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja yli 30 prosentin liikevaihdon alenema tavanomaisesta 16.3.2020 jälkeen. Muutos todetaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella, ja tarvittaessa niitä verrataan vuoden 2019 tilinpäätökseen.
   
 • Toiminnan on täytynyt olla kannattavaa ennen koronakriisiä. Tukea ei voida myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä eikä yritykselle, jolla on verovelkaa (Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi hyväksytään).
   
 • Tukea ei voida myöntää maa-, kala- tai metsätalousalan yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostusta harjoittaville yrityksille.

Hakemukseen tarvittavat liitteet (sähköisessä muodossa):

 • Vuoden 2019 tilinpäätös / viimeisin tilinpäätös tai vuoden 2019 veroilmoitus / viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten yrityksen kuukausittainen myynti ja kustannukset ovat kehittyneet vuonna 2020 koronakriisin seurauksena
 • Verovelkatodistus, vero.fi

Ota huomioon hakemusta tehdessäsi:

 • Hakemuslomakkeessa on suora linkki YTJ-palveluun. Sieltä löydät yrityksesi päätoimialan koodin ja tiedot yritystoiminnan aloitusajankohdasta.
 • Lomakkeessa kysytään de minimis -tuesta. Jos olet viimeisten kolmen vuoden aikana saanut julkista tukea, tukipäätöksestä ilmenee, onko tuki de minimis -tukea. 
 • Kohdassa 5 sinun tulee kuvailla, mihin tuki on tarkoitus käyttää, esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpito- ja toimistomenoihin. Tukea ei voi käyttää yrittäjän palkkakustannusten kattamiseen. 

Hakemus tehdään sähköisesti. Kirjautumiseen tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Lisätietoja: Työ- ja elinkeinoministeriö Kysymyksiä ja vastauksia

Maaseudun yritysten väliaikaiset tuet

Haku aukeaa 18.5. Kalatalouden tuki haetaan KEHA-keskuksesta. Muut tuet haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa.

Hyrrä -ohje
Lisätiedot: Ruokavirasto: Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

Tuen myöntämisen edellytykset

 • Yritystoiminnan taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt covid19 –epidemian takia vuoden 2020 aikana.
 • Yritystoiminnalla on olennainen taloudellinen merkitys tuen saajalle
 • Vuosiliikevaihto vähintään 10 000 euroa (ei koske kalatalousyritykisä).
 • Tuen kohteena olevan yritystoiminnan tulot ovat erotettavissa yrityksen/maatilan muista tuloista.
 • Avustuksen saaja ei ole saanut muuta avustusta samaan tarkoitukseen.
 • Yritys ei ole ollut vaikeuksissa jo 31.12.2019.

Tukeen hyväksyttävät kustannukset

 1. Palkkamenot
 2. Vuokrakulut ja kiinteistömenot
 3. Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset
 4. Muut yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömäksi arvioidut menot, jotka ovat syntyneet aikaisintaan 19.3.2020 jälkeen alkaneella enintään 6 kuukauden jaksolla.

Austusta ei myönnetä investointeihin eikä tuotantopanosten hankintaa. Avustus on 5000 – 10 000 €, mikä on enintään 80 % arvioiduista kustannuksista. Avustus maksetaan yhdessä erässä ennakkona ja saajan on toimitettava selvitys avustuksen käytöstä.

Alat

 1. Maatila, jonka yhteydessä harjoitetaan muuta yritystoimintaa
  - Majoituspalveluita
  - Matkailun ohjelmapalveluita
  - Ateriapalveluita: ravintola, pitopalvelu, catering
  - Valmistavaa yritystoimintaa: metalli-, puu- yms tuotteet, non annex I-elintarvikkeet
  - Muuta palvelutoimintaa: koneurakointi, korjaamo, ratsutalli, ravivalmennus
 2. Maataloustuotteiden jalostusta ja/tai kaupanpitämistä harjoittava mikroyritys
  - Ostaa maataloustuotteita (annex I -listan tuote), lukuun ottamatta kalatuotteita
  - Käsittelee maataloustuotteita (tai on käsittelemättä)
  - Myy maataloustuotteita (annex I -listan tuotteita), lukuun ottamatta kalatuotteita
  - Verotetaan EVL:n kautta
  - Täyttää kokonsa puolesta mikroyrityksen määritelmän
  - Mikroyritys antaa toimeentulon yrittäjälle tai vähintään yhdelle työntekijälle
 3. Maatalouden alkutuotanto
  - Puutarha- tai erikoisviljelyä
  - Myy tuotteita suoramyyntinä tai ns. lyhyen jakeluketjun kautta; esimerkiksi ravintoloille tai
     suurkeittiöille
  - Kauppakunnostaa tilan tuotteita, esimerkiksi perunan pakkaus tai porkkanan kuorinta
  - Myy annex I -tuotteita lukuun ottamatta kalatuotteita
 4. Kalatalousyritykset
  Kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset. Elinkeinoharjoittajista suuryrityksiin. Avustus 3000 – 10 000 €, mikä on enintään 80 % arvioiduista kustannuksista. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa lomakkeen, jolla avustusta haetaan.

Hakemuksessa tulee esittää

 1. Kuvaus yrityksen toiminnasta
 2. Selvitys yrityksen taloudellisen tilanteen heikentymisestä
 3. Suunnitelma talouden vakauttamisesta
  - jo tehdyt toimenpiteet ja suunnitelma kuuden kuukauden jaksolle
  - lainojen hoito, lomautukset, tuotannon uudelleen suuntaaminen, tilapäiset myyntituotteet 
 4. Hakemuksen perusteena olevat kustannukset
 5. Yrityksen vuosina 2018-2020 saamat de minimis –tuet
 6. Selvitys samaan tarkoitukseen saaduista mahdollisista muista tuista
 7. Liitteenä tuloslaskelma ja tase tai maatilatalouden vastaavat tiedot (vähintään 2. lomake) vuodelta 2019

Kalatalouden tuki haetaan KEHA-keskuksesta. Muut tuet haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa.

Finnvera

Finnvera parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja viennin rahoituspalveluin ja auttaa koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa.
Lisätietoja: Finnvera

Tietoa ja neuvontaa:

Onko sinulla kysymyksiä vai tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä!

Yrityskehittäjä John Forsman, 040 4886075, john.forsman@parainen.fi  

Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, 040 4885675, tomas.eklund@parainen.fi 

Matkailuasioissa: Matkailupäällikkö Niina Aitamurto, 040 4886093, niina.aitamurto@parainen.fi