Sisältöjulkaisija

null Julkinen kuulutus, Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Rudus Oy
14.05.2020

JULKINEN KUULUTUS

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Kuulutuksen julkaisupäivä
14.5.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 21.5.2020.

Asia
Rakennus- ja ympäristölautakunta on 6.5.2020 §:ssä 79 päättänyt, että ympäristöluvat, jotka Paraisten kaupungin ympäristölautakunta on 5.4.2000 §:ssä 55, 8.11.2006 §:ssä 255 ja 11.6.2008 §:ssä 146 myöntänyt Rudus Oy:lle (Lohja Rudus Oy Ab Turun Kalliomurske, Rudus Oy Turun Kalliomurske) sivukiven murskaukseen Nordkalkin kaivosalueella Paraisilla, raukeavat.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Kuulutus ja päätös asetetaan julkisesti nähtäville 14.5. - 22.6.2020 Paraisten kaupungin verkkosivuille www.parainen.fi > Kuulutukset, Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.5.2020 § 79

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkoitetulla tavalla. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksestä annetun kuulutuksen julkaisemisesta. Valitusaika päättyy 22.6.2020.

Parainen 14.5.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta