Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Julkinen kuulutus, ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukainen hakemus
23.06.2020

JULKINEN KUULUTUS

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukainen hakemus

Kuulutuksen julkaisupäivä
23.6.2020

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 30.6.2020.

Hakija
Tom Lindström, Saaristotie 6433, 21710 Korppoo

Asia
Hakija anoo lupaa saada poiketa Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 12.6.2019 §:ssä 98 myöntämän maa-aines- ja ympäristöluvan lupamääräyksestä 14 siten, että poraus, räjäytys ja rikotus kiinteistöllä Ollas 445-615-2-21 Galtbyssä Korppoossa voidaan vuonna 2020 aloittaa poikkeuksellisesti jo 1.9. Kiviaines tarvitaan Österretaisin ja Pärnäisten lauttapaikkojen peruskorjaukseen. Louhittavan kallion määrä on 8 000 k-m3. Porausta suoritettaisiin arviolta 10 päivää ja rikotusta kaksi päivää.

Kuulutuksen ja hakemuksen nähtävilläpito
Kuulutus ja hakemus asetetaan julkisesti nähtäville 23.6. - 30.7.2020 Paraisten kaupungin verkkosivuille www.parainen.fi > Kuulutukset.
Hakemus
Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 12.6.2019 § 98

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Hakemuksesta tehtävät mahdolliset muistutukset tai mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on osoitettava 30.7.2020 mennessä Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle (osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen, s-posti: rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi).

Lisätiedot
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 040 488 5970 (ei tavattavissa viikoilla 27 & 30).

Parainen 23.6.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta