Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Julkinen kuulutus, ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus
06.07.2020

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Kuulutuksen julkaisupäivä

7.7.2020

Ilmoituksen tiedoksisaantipäivä

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 14.7.2020.

Hakija

Destia Oy, Puutarhakatu 53, 20100 Turku

Selvitys ilmoituksesta

Nauvon Pärnäsin ja Korppoon Retaiksen lauttarantojen uudisrakentamisen yhteydessä suoritetaan töitä, jotka voivat aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, kuten kallion louhimista, paalutusta ja iskuvasaran käyttöä. Ilmoituksen mukaan melua aiheuttavia töitä tehdään ma-to klo 7-22 ja pe klo 7-18 yhteensä enintään 49 työpäivänä aikavälillä 1.8-31.12.2020.

Kuulutuksen ja ilmoituksen nähtävilläpito

Kuulutus ja ilmoitus liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville 7.7. - 28.7.2020 Paraisten kaupungin verkkosivuille www.parainen.fi > Kuulutukset.

Ilmoitus liitteineen

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Ilmoituksesta tehtävät mahdolliset muistutukset tai mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on osoitettava 28.7.2020 mennessä Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle (osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen, s-posti: rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi).

Lisätiedot

Lisätietoja antavat ympäristönsuojelutarkastaja Petri Huovila, puh. 050 464 6866, tai ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 040 488 5970 (ei tavattavissa viikolla 30).

Parainen 7.7.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta