Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Julkinen kuulutus, ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus
26.06.2020

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Kuulutuksen julkaisupäivä
26.6.2020

Ilmoituksen tiedoksisaantipäivä
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 3.7.2020.

Hakija
Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Kuparikatu 18, 21600 Parainen

Selvitys ilmoituksesta
Kallion poraus ja louhinta maarakennustöiden yhteydessä määräalalla Kurkaksen kylässä Paraisilla sijaitsevasta kiinteistöstä Hallonklev 445-442-1-51. Ilmoituksen mukaan työt suoritetaan arkisin ma-pe klo 07-18 jaksoittain ajalla 17.8.2020 - 16.8.2021, yhteensä noin 60 päivää.

Kuulutuksen ja ilmoituksen nähtävilläpito
Kuulutus ja ilmoitus liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville 26.6. - 17.7.2020 Paraisten kaupungin verkkosivuille www.parainen.fi > Kuulutukset.
Ilmoitus liitteineen

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Ilmoituksesta tehtävät mahdolliset muistutukset tai mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on osoitettava 17.7.2020 mennessä Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle (osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen, s-posti: rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi).

Lisätiedot
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 040 488 5970 (ei tavattavissa viikolla 27).

 

Parainen 26.6.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta