Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville
14.06.2018

Seuraavien kaavoitusprojektien laatiminen on aloitettu:

 

  • asemakaavamuutos liikenteen uudelleen järjestämiseksi Suntinsillan itäpuolella; kaava-alue käsittää puistoalueen, torialueen, yleisen pysäköintialueen sekä korttelin 1 Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosassa ja korttelit 3, 4 ja 18 sekä osia Saaristotien yleisestä tiealueesta, yleisen pysäköintialueen, osan vesialueesta sekä puistoalueen Norrbyn (21) kaupunginosassa Paraisilla (katso tästä)
  • asemakaavan muuttaminen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle, korttelille 68 ja 70 sekä osalle Verkanintien katualuetta Verkanin (121) kaupunginosassa Korppoossa ja asemakaavan laatiminen näiden länsipuolella olevalle pienelle viheralueelle; kaava-aluetta on laajennettu ja kaavoitus ilmoitetaan siten uudelleen vireille (katso tästä)
  • ranta-asemakaavan laatiminen tiloille Svansång 1:53 ja Lovart och Le 1:54 sekä osille tilasta Södergrannas 1:55 Korppoon Österskärissä (katso tästä)
  • ranta-asemakaavan laatiminen kahdelle erilliselle osalle tilasta Svens Norrstrand 3:60 Korppoon Wattkastissa (katso tästä)

 

Kaavahankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Samalla kolmen Korppoossa olevan hankkeen valmisteluaineisto asetetaan luonnoksena nähtäville. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla www.parainen.fi. Sama aineisto on nähtävillä myös kaavoitusyksikön ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee.

 

Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeista voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Mielipiteet voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

 

14.6.2018

Kaavoitusyksikkö