Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville
21.03.2019

Seuraavien kaavoitusprojektien laatiminen on aloitettu:

- asemakaavamuutos korttelille 4 Bläsnäsin (14) kaupunginosassa Paraisilla
- asemakaavanmuutos tontille 5 korttelissa 4 sekä osalle viereisestä puistoalueesta Norrbyn (21) kaupunginosassa Parasilla. Kaavamuutos saattaa edellyttää maankäyttösopimusta.

Kaavahankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Samalla hankkeiden valmisteluaineisto asetetaan luonnoksena nähtäville. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla (katso yllä olevat linkit). Sama aineisto on nähtävillä myös kaavoitusyksikön ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28.

Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeista voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Mielipiteet voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

21.3.2019
Kaavoitusyksikkö