Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville
11.06.2020

Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta

Seuraavan kaavoitushankkeen laatiminen on aloitettu:

-    Kirjalansaaren osayleiskaavan muutos, maantie 180 parantaminen Hessundinsalmen sillan kohdalla.

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hankkeen valmisteluaineisto on luonnoksena nähtävillä. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla TÄÄLLÄ.

Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeesta voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

11.6.2020
Kaavoitusyksikkö