Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville
15.05.2020

Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville

Seuraavien kaavoitushankkeiden laatiminen on aloitettu:

-    asemakaavan laatiminen Valoniemen (35) kaupunginosan luoteisosaan. Kaava saattaa edellyttää maankäyttösopimuksia.
-    ranta-asemakaava kiinteistölle Östra Byskär 1:5 Nauvon Byskärissä.

Kaavahankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Hankkeiden valmisteluaineisto on luonnoksena nähtävillä. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla TÄÄLLÄ.
 
Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeista voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

15.5.2020
Kaavoitusyksikkö