Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville
18.10.2018

Seuraavien kaavoitusprojektien laatiminen on aloitettu maanomistajien toimesta:
ranta-asemakaava kiinteistölle Stora Börsskär 1:35 Korppoon Lempersjössä (katso tästä).

ranta-asemakaava ja muutos Sattmarkin matkailualueen ranta-asemakaavaan osalle tilasta Sattmark 1:43 sekä osalle yhteisestä vesialueesta Lofsdal bys samfällda vatten 876:1 Paraisten Lofsdalissa (katso tästä).

Hankkeita varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja samalla hankkeiden valmisteluaineistot asetetaan luonnoksena nähtäville. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla www.parainen.fi. Sama aineisto löytyy myös kaavoitusyksikön ilmoitustaululta Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin viralliselta ilmoitustaululta, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee.

Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeista voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Mielipiteet voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

18.10.2018
Kaavoitusyksikkö