Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta
05.03.2020

Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

Ranta-asemakaavan laatiminen kiinteistölle Mälhamnsklobben 1:26 ja osalle kiinteistöä Tistronörarna 1:5 Nauvon Berghamnissa on aloitettu maanomistajan toimesta.

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla TÄÄLLÄ. Sama aineisto on nähtävillä myös kaavoitusyksikön ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä Nauvon aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla.

5.3.2020
Kaavoitusyksikkö