Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Päätöksen julkaiseminen kunnassa /  Vaasan hallinto-oikeus 10.9.2019
12.09.2019

PÄÄTÖKSEN JULKAISEMINEN

Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä julkaistaan Paraisten kaupungin virallisella ilmoitustaululla vesilain 15 luvun 5 §:n 1 momentin mukaisesti.

Vaasan hallinto-oikeuden 10.9.2019 antama päätös nro 19/0184/2 vesilain mukaisessa lupa-asiassa tehdystä valituksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston 11.5.2018 antamaa päätöstä nro 69/2018/2.

Asia                                    Valitus vesilain mukaisessa lupa-asiassa

Muutoksenhakija                Johan Kronberg, Parainen

Päätös on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.parainen.fi ja Paraisten kaupungintalon neuvonnassa osoitteessa Rantatie 28, 21600 Parainen, sekä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa 13.9.–14.10.2019.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Parainen 12. syyskuuta 2019

Kaupunginhallitus