Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Kulttuuriympäristöselvitys Paraisten keskusta-alueella
18.03.2019

Varsinais-Suomen maakuntamuseo täydentää kevään aikana tietoja alueen rakennetusta kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriympäristöä inventoi FM, tutkija Laura Ruohonen. Ruohonen liikkuu Paraisten keskusta-alueella ja valokuvaa rakennettua kulttuuriympäristöä. Rakennuskannan inventoinneissa huomio kiinnitetään rakennusten ikään, ulkoasuun ja historiaan. 

Inventointityö tehdään yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa. Kulttuuriympäristöstä ja vanhasta rakennuskannasta kerätty tieto toimii tausta-aineistona Paraisten kaupungin keskusta-alueen osayleiskaavan muutostyössä. Inventointiaineisto tallennetaan Varsinais-Suomen maakuntamuseon ylläpitämään Museon informaatioportaaliin (MIP).  

Lisätietoja:

Laura Ruohonen, tutkija, Varsinais-Suomen maakuntamuseo
sähköposti: laura.ruohonen@turku.fi 

Paula Saarento, tutkija, Varsinais-Suomen maakuntamuseo
puh. +358 40 707 5104, sähköposti: paula.saarento@turku.fi

Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö, Paraisten kaupunki
puh. 040 488 5888, sähköposti: heidi.saaristo-levin@parainen.fi