Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Julkinen kuulutus, ympäristönsuojelulain mukaisia päätöksiä
17.06.2020

Ympäristönsuojelulain mukaisia päätöksiä

Kuulutuksen julkaisupäivä
17.6.2020

Päätöksien tiedoksisaantipäivä
Päätöksien tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 24.6.2020.

Asia
Rakennus- ja ympäristölautakunta on 10.6.2020 §:ssä 109 - 111 tehnyt seuraavat päätökset:

-    § 110: Päätös Airiston Matkailukeskus Oy:n jakeluaseman ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta kiinteistöllä Brunnsvik 445-521-4-7

-    § 111: Päätös Nauvon Turkistarha Oy:n turkistarhan ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta kiinteistöllä Lähdemäki 445-584-1-102

-    § 112: Ympäristölupa Heimon Kala Oy:n perkaamon toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi kiinteistöllä Västervatugård 445-663-12-0
Toiminnalla saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla: Båtplats väst 445-663-878-13 & Samf. båtplats 445-654-878-1

Kuulutuksen ja päätöksien nähtävilläpito
Kuulutus ja päätökset asetetaan julkisesti nähtäville 17.6. - 24.7.2020 Paraisten kaupungin verkkosivuille www.parainen.fi > Kuulutukset
www.parainen.fi > Kaupunki ja päätöksenteko > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat > Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.6.2020

Muutoksenhaku
Päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkoitetulla tavalla. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksien tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksistä annetun kuulutuksen julkaisemisesta. Valitusaika päättyy 24.7.2020.

Parainen 17.6.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta