Sisältöjulkaisija

null Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville Nauvossa
01.04.2021

Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville

Seuraavan kaavoitushankkeen laatiminen on aloitettu:

-    Lövstrandintien asemakaava ja Suohaan asemakaavan muutos Nauvossa

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hankkeen valmisteluaineisto on luonnoksena nähtävillä. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla TÄÄLLÄ.
 
Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeesta voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Mielipiteet voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

1.4.2021
Kaavoitusyksikkö