Sisältöjulkaisija

null Ilmoitus uuden eläinsuojan ja siihen kuuluvien lantavarastojen perustamisesta
19.06.2019

Kim Ekström on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisen ilmoituksen ilmoituksenvaraisesta toiminnasta. Ilmoitus koskee uuden eläinsuojan ja siihen kuuluvien lantavarastojen perustamista määräalalle Paraisten Simonkylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Mellangård 445-491-4-1.

Eläinsuoja koostuu lypsynavetasta, jossa on tilaa 74 lypsylehmälle ja nuorkarjahallista, jossa on tilaa 22 hieholle ja 22 vasikalle. Maitoa tullaan tuottamaan noin 740 tonnia vuodessa. Rehuna käytetään kuivattua pyöröpaalattua heinää, noin 2 000 tonnia vuodessa. Toiminnasta syntyy noin 1 900 m3 lietelantaa ja noin 470 m3 kuivikelantaa vuodessa. Lietelantaa säilytetään lietelantasäiliössä, kuivikelantaa taas kuivalantalassa. Lanta käytetään lannoitteena pelloilla. Käytettävissä oleva levitysala on 84 ha.

Asiakirjat ovat nähtävillä 6.8. - 5.9.2019 Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28. Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset), voivat tehdä muistutuksia ilmoituksen johdosta. Muille kuin asianosaisille varataan tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Ilmoituksesta tehtävät mahdolliset muistutukset tai mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on osoitettava 5.9.2019 mennessä Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle (osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen tai rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi). Lisätietoja antavat ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 040 488 5970, tai ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927.

 

Parainen 5.8.2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta