Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville
31.01.2019

Suunnittelualue asemakaavan ja -kaavamuutoksen laatimiseksi Keskuspuiston pohjoisosille sekä linja-autoaseman alueelle, joka on aloitettu työnimellä ”Paraisten Kylätalo”, on laajennettu ja kaavoitus ilmoitetaan siten uudelleen vireille. Kaava-alue käsittää nyt koko pohjoisosan Keskuspuistosta aina Puistopolkuun asti, osan Rantatien katualueesta sekä kaavoittamattoman osan Saaristotiestä puiston pohjoispuolella.

Täydennettyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla (täällä). Sama aineisto on nähtävillä myös kaavoitusyksikön ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28. Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeesta voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Mielipiteet voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

31.1.2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta