Murupolku

Sisältöjulkaisija

null Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Galtby, Korppoo
27.02.2019

KUULUTUS

Tom Lindström, Saaristotie 6433, 21710 Korppoo, hakee uutta maa-aines- ja ympäristölupaa 115 000 k-m3:n kallioainesmäärän louhimiseen ja murskaamiseen sekä murskeen varastointiin Korppoon Galtbyn kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Ollas 445-615-2-21 kymmenen vuoden ajaksi. Olemassa olevaa ottamisaluetta laajennetaan itään. Ottamissyvyys pysyy nykyisellä tasolla. Toimintaa harjoitetaan aikaisempaan tapaan satunnaisesti, 2-3 kuukautena vuodessa. Murskeen arvioitu tuotantomäärä on 30 000 - 50 000 tonnia vuodessa. Toiminnasta aiheutuu lähinnä melu- ja pölypäästöjä. Meluselvitys on liitetty hakemusasiakirjoihin. Lupahakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä maa-aineslain (555/1981) 4a §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 47a §:n mukaisesti.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 28.2. - 29.3.2019 Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28, ja Korppoon aluekonttorissa, Kauppamiehentie 1. Hakemuksesta tehtävät mahdolliset muistutukset tai mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on osoitettava 29.3.2019 mennessä Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle (osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen tai rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi). Lisätietoja antavat ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 040 488 5970, tai ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927.

 

Parainen 27.2.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta