Färdtjänst

Färdtjänst

Färdtjänst (taxiresor) för en gravt handikappad enligt handikappservicelagen

Med tanke på färdtjänst enligt handikappservicelagen anses en person vara gravt handikappad om personen har särskilda svårigheter att röra sig och han/hon på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter. Invaliditetsgraden är i regel mellan 16 och 20 (läkaren tar ställning till invaliditetsgraden i sitt utlåtande).

Färdtjänst kan användas till resor i anslutning till samhällelig verksamhet eller rekreation, arbete och studier samt uträttande av ärenden. Med färdtjänst kan man inte ersätta bristfälliga kollektivtrafikförbindelser och inte heller det att personen har mist sitt körkort. Färdtjänst får inte användas till resor till hälso- och sjukvård eller rehabilitering.

Färdtjänsten omfattar 18 enkla resor under en kalendermånad. Färdtjänst kan användas för resor i Pargas stads område samt för resor till S:t Karins och Åbo. Det tas ut en självkostnadsandel för resan som bestäms enligt Matkahuoltos taxatabell.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen ansöks med en ansökningsblankett. Till ansökan ska bifogas ett läkarutlåtande som getts för färdtjänst.

Anhållan om färdtjänst