Familjerådgivning

Familjerådgivning

 

Till familjerådgivningen kan du som är förälder eller vårdnadshavare söka dig med eller utan barn, t.ex. då parrelationen krisar eller du är bekymrad över hur barnet mår. Via stödsamtal och andra infallsvinklar kan vi tillsammans hitta nya sätt att hantera situationen. De flesta relationsproblem är små i början och ju tidigare man identifierar problemet och söker hjälp, desto lättare är det att ändra kurs.

Familjerådgivningen finns i familjecentret i Pargas fyra dagar i veckan och på Kimitoön en dag i veckan. Du kan skicka sms och be oss ringa upp dig, eller ringa oss under telefontid. Vi som arbetar i familjerådgivningen har tystnadsplikt.

Du som arbetar med barn, unga och familjer kan också få konsultativ hjälp från oss. Konsultationen kan ske utan att ge namnet på eleven/familjen. Tillsammans kan vi fundera över olika former av stöd till exempel för att få växelverkan att fungera bättre eller få en ny synvinkel på situationen.

 

Kontaktuppgifter:

Familjecentret
Vapparvägen 15
21600 Pargas


Petra Zilliacus, psykolog
tfn 044358 5709

Micaela Nyström, familjerådgivare/socialarbetare
tfn 044 358 5819

Telefontid måndag och onsdag kl. 12.00-13.00

e-post: förnamn.efternamn@pargas.fi