Familjehuset Ankaret

FAMILJEHUSET ANKARET

Familjehuset Ankaret finns till för dig och din familj. Du kan vända dig till oss i de flesta ärenden som  rör ditt barn och din familj. Inget ärende är för litet, ingen fråga är onödig.

Familjehusets nyckelord är lågtröskel verksamhet, samarbete och lyhördhet. Den samlokaliserade verksamheten möjliggör ett mångprofessionellt arbete, vilket i sin tur bidrar till att man i ett tidigt skede kan erbjuda rätt form av hjälp och stöd.

I familjehuset Ankaret använder vi oss av det norska hälsofrämjande, relations- och resurs-förstärkande programmet Vägledande samspel/ ICDP (International Child Development Programme). Programmet strävar till att utveckla omsorgskvaliteten såväl hos dig som förälder som hos oss. Med hjälp av programmet kan vi utveckla vår förmåga att bemöta barnet med respekt samt utöka vår lyhördhet för barnets tankar, känslor och avsikter.

Den fasta verksamheten består i dagsläget av barn- och mödrarådgivning, skolpsykologer och skolkuratorer, barnpsykolog, talterapeut, Åbolands familjerådgivning, specialpedagoger inom småbarnspedagogiken, flyktinghandledare samt familjedagvårdsledare.

I anslutning till familjehuset fungerar också småbarnspedagogikens lekpark Ankarparken.

Besök familjehuset, så funderar vi ut en lösning  tillsammans.

Du kan också kontakta familjehuset om du har en bra idé som skulle kunna förverkligas för nytta och glädje för barnfamiljer (det kan handla om en föreläsning, samarbetsforum eller samarbete m.m.).

Två bestående gåvor kan vi skänka våra barn. Den ena är rötter, den andra är vingar.” – Hodding Carter

Servicehandledare för barnfamiljer
Maria Wallin
Tfn 050 354 2600
Urnlundsvägen 4, 21600 Pargas

På plats (utan tidsbeställning), må 8.30-9.30, ons 14.30-15.30, fre 8.30-9.30