Familjehuset Ankaret

FAMILJEHUSET ANKARET

Barnfamiljer får fortfarande vända sig till personalen i ankarhuset. Kontakta oss som vanligt under vår telefontid. Då ni skickar e-post och textmeddelanden till oss, ringer vi er därefter. Om extra stöd behövs skapar vi en lämplig stödform tillsammans med er!

I Åbolands familjerådgivning stöder vi barnfamiljer som vanligt. Vi får sköta akuta familjesamtal på vår mottagning, men allt annat stöd sker via telefon. 

De som hjälper och stöder barnfamiljer få konsultativ hjälp från oss. Ring utan att säga barnfamiljens namn, så kan vi stöda till exempel om växelverkan har knutit sig eller det önskas en ny synvinkel i situationen mm. Tillsammans hittar vi lättare ny förståelse och nya tillvägagångssätt.
Vik. psykolog Wilma Nurminen tel. 044 358 5709 och socialarbetare Inkeri Mäkinen tel. 044 358 5819 (tfn.tid mån och ons kl. 12-13)

 

Familjehuset Ankaret finns till för dig och din familj. Du kan vända dig till oss i de flesta ärenden som  rör ditt barn och din familj. Inget ärende är för litet, ingen fråga är onödig.

Familjehusets nyckelord är lågtröskel verksamhet, samarbete och lyhördhet. Den samlokaliserade verksamheten möjliggör ett mångprofessionellt arbete, vilket i sin tur bidrar till att man i ett tidigt skede kan erbjuda rätt form av hjälp och stöd.

I familjehuset Ankaret använder vi oss av det norska hälsofrämjande, relations- och resurs-förstärkande programmet Vägledande samspel/ ICDP (International Child Development Programme). Programmet strävar till att utveckla omsorgskvaliteten såväl hos dig som förälder som hos oss. Med hjälp av programmet kan vi utveckla vår förmåga att bemöta barnet med respekt samt utöka vår lyhördhet för barnets tankar, känslor och avsikter.

Den fasta verksamheten består i dagsläget av barn- och mödrarådgivning, skolpsykologer och skolkuratorer, barnpsykolog, talterapeut, Åbolands familjerådgivning, specialpedagoger inom småbarnspedagogiken, flyktinghandledare samt familjedagvårdsledare.

I anslutning till familjehuset fungerar också småbarnspedagogikens lekpark Ankarparken.

Besök familjehuset, så funderar vi ut en lösning  tillsammans.

Du kan också kontakta familjehuset om du har en bra idé som skulle kunna förverkligas för nytta och glädje för barnfamiljer (det kan handla om en föreläsning, samarbetsforum eller samarbete m.m.).

Två bestående gåvor kan vi skänka våra barn. Den ena är rötter, den andra är vingar.” – Hodding Carter

Urnlundsvägen 4
21600 Pargas
 

Innehållspublicerare