Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete

Målet med det uppsökande ungdomsarbetet är att nå de unga under 29 år som är i behov av stöd och hjälp vid olika livssituationer. Arbete baserar sig på frivillighet och innebär inga krav på ungdomen. Kontakten mellan handledaren och den unga baserar sig på förtroende och vi jobbar i första hand med den information som den unga själv har gett. Samarbetet pågår så länge det finns behov och den unga är motiverad för samarbete.

Tillsammans med den unga planerar vi för framtiden vilket kan innehålla utbildningsalternativ, arbetsmöjligheter, rehabilitering osv. Vi hjälper till att skapa de myndighetskontakter som den unga behöver och deltar i samarbetsmöten ifall den unga så önskar. Många gånger sitter vi bara och pratar tillsammans med den unga och bollar tankar samt stöder den unga i sin situation.

Vem som helst kan vara i kontakt med uppsökande ungdomsarbete, den unga själv, någon inom familjen/släkten, kompisar mm. som är orolig över den ungas situation. Ingen remiss behövs eftersom det är frågan om lågtröskelverksamhet.

Martina Oksanen, uppsökande ungdomsarbetare
martina.oksanen@pargas.fi, 0404885657