Breadcrumb

Mentalvårds- och missbrukstjänster

Mentalvårds- och missbrukstjänster

Anne Storfors
Psykiatrisk sjukskötare
Tel. 040 488 5609 vardagar (ej fre) kl.11-12

Salla Ansamäki
Psykiatrisk sjukskötare
Tel. 040 488 5964 vardagar kl.12-13

Krishjälp

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Nyttiga sidor:

http://www.ehyt.fi/fi/paihdeneuvonta

https://paihdelinkki.fi/fi/node/224

https://www.aa.fi/

Svenska AA-grupper:

  • Prästgårdsvägen 5, Pargastisdagar kl. 19
  • Tempelgatan 2 C 51, Åbo: fredagar kl. 17
     

Missbrukarvård

Missbrukarvården har som mål att förebygga och minska missbruket av rusmedel samt därmed förknippade sociala olägenheter och men för hälsan, samt att främja missbrukarens och honom eller henne närstående personers funktionsförmåga och säkerhet.

Missbrukarvården grundar sig i första hand på frivillighet och är av konfidentiell karaktär.

Tjänsterna inom missbrukarvården består av stödsamtal, poliklinik- och anstaltsvård samt boende- och stödservice. Servicen omfattar även dem som är i behov av akut missbrukarvård.

Socialarbetare Harri Keränen, tfn 044 358 5710
telefontid mån kl.13.15-14, ons-fre kl. 9.30-10

Mottagning med tidsbeställning: Pargas socialcentral, vid behov Houtskär, Korpo och Nagu.