Breadcrumb

Socialtjänster för vuxna

Vuxensocialarbetet flyttar 8.11.2021 till välfärdscentret på adressen Vapparvägen 15, 21600 Pargas.

 

Socialtjänster för vuxna

 

Telefontider till socialarbetare och socialhandledare:

Måndagar kl.13.15-14.00

Tisdagar kl. 9.30-10.00

Torsdagar - fredagar kl.9.30-10.00

Socialhandledare tel:

Sara Särkelä 040 488 5694

Elin Grundström 040 488 5961

Paula Kejo 040 488 6089

Socialarbetare:

Kristina Nordström A – J, tel 040 488 5574

Karin Högnäs K – Q, tel 040 488 5576

Maria Wallin R – Ö, barnfamiljer, skärgården, tel 040 488 5596

Micaela Strömborg R – Ö, flyktingfamiljer, tel 040 488 5997

Harri Keränen, missbruksvård, tel 044 358 5710

 

Socialtjänster för vuxna är avsedda för alla vuxna och barnfamiljer i Pargas.

T.ex. i följande livssituationer kan man vända sig till tjänster inom socialt arbete:

 • utmaningar med livshantering
 • problem med boende
 • problem med kontroll över ekonomin och överskuldsättning
 • alkohol- eller annat rusmedelsberoende eller mentala problem
 • oväntade kriser som skilsmässa, vräkning eller dödsfall
 • behov av rådgivning inom socialtjänster

Ta kontakt!

 • Genom att ringa socialarbetarna eller socialhandledarna får du råd och kan boka tid.
 • Du kan också bli hänvisad till socialt arbete via andra tjänster.
 • Myndigheterna eller andra oroliga personer kan göra en anmälan enligt socialvårdslagen.

____________________________________________________________________________________________________

 

Socialtjänster för vuxna är avsedda för alla vuxna och barnfamiljer i Pargas.

T.ex. i följande livssituationer kan man vända sig till tjänster inom socialt arbete:

 • utmaningar med livshantering

 • problem med boende

 • problem med kontroll över ekonomin och överskuldsättning

 • alkohol- eller annat rusmedelsberoende eller mentala problem

 • oväntade kriser som skilsmässa, vräkning eller dödsfall

 • behov av rådgivning inom socialtjänster
   

Ta kontakt!

 • Genom att ringa socialarbetarna eller socialhandledarna får du råd och kan boka tid.

 • Du kan också bli hänvisad till socialt arbete via andra tjänster.

 • Myndigheterna eller andra oroliga personer kan göra en anmälan enligt socialvårdslagen.

 

Socialt arbete för vuxna hjälper att hitta lösningar till utmaningar i vardagen

Inom socialt arbete arbetar socialarbetare och socialhandledare. Tillsammans med klienten görs en bedömning av servicebehovet och kartläggs den aktuella livssituationen. Möten mellan anställda och klienter ordnas på kontoret, hemma hos klienten eller hos samarbetspartnerna. I skärgården ordnas mottagning enligt överenskommelse i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Inom socialt arbete söker man alternativ för att förbättra klientens livssituation tillsammans med klienten och motiverar klienten till förändringar. När man arbetar med barnfamiljer tar man hela familjen i beaktande.

Till samarbetspartner hör t.ex. familjetjänster, missbruks- och mentalvårdstjänster, barnskyddet, FPA, arbets- och näringsbyrån, församlingen, hemvården, brandinspektören och hälsoinspektören, aktörer inom tredje sektorn samt hälsovården.

Ekonomiskt stöd

Socialt arbete för vuxna hjälper klienten att reda upp sin ekonomi

I en utmanande ekonomisk situation kan du kontakta socialarbetarna eller socialhandledarna. Inom socialt arbete hjälper man klienten att kartlägga sin ekonomiska situation och gå igenom sina inkomster och utgifter. Därtill hjälper och hänvisar socialt arbete klienterna att söka de förmåner som de kan vara berättigade till. Även förmedlingskonto, ekonomi- och skuldrådgivning och ekonomiskt stöd enligt prövning kan användas för att lösa klientens ekonomiska situation.

Grundläggande utkomststöd beviljas av FPA

Grundläggande utkomststöd kan beviljas en person eller familj vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Grundläggande utkomststöd beviljas av FPA. Så här ansöker du om grundläggande utkomststöd.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas av kommunen

För att kunna ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd ska beslut om grundläggande utkomststöd ha fattats av FPA. Kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan enligt prövning beviljas för utgifter som beror på särskilda behov eller förhållanden som man inte kan få grundläggande utkomststöd för.

Kompletterande utkomststöd beviljas enligt anvisningarna och förutsätter ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd.

Förebyggande utkomststöd är ett arbetssätt inom socialt arbete som används som en del av det planmässiga arbetet.

Ekonomi- och skuldrådgivning
Hos ekonomi- och skuldrådgivningen kan man få hjälp att reda upp sin ekonomiska situation, förhandla om förlikning med fordringsägarna och ansöka om skuldsanering hos domstol.

Andra nyttiga webbsidor:
Utsökningsverket
Garantistiftelsen

Förmedlingskonto

Skötseln av klientmedlen hör i första hand till klienten själv. Förmedlingskonto är en tjänst inom socialt arbete där personalen inom socialväsendet sköter klientens penningtrafik. På så sätt kan man trygga t.ex. att klienten får bo kvar i sin lägenhet. Socialarbetaren eller socialhandledaren fattar beslut om förmedlingskontot med klientens samtycke. Tillsammans med klienten görs därtill upp en plan för förmedlingskonto.

 

Anmälan om behov av socialvård, orosanmälan

Är du orolig över din klients, närståendes eller någon annans livshantering, missbruk, utkomst eller barn? Du kan göra en anmälan till Pargas stad.

Fyll i anmälan nedan, om du inte har personens samtycke eller om personen är oförmögen att svara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet.

Vem som helst som är orolig över en annan persons livssituation kan göra en anmälan. Utgående från anmälan bedömer yrkespersoner inom socialservice hurdan hjälp personen eller familjen kan erbjudas.

Blankett: Kontakt med socialvården för bedömning av en persons stödbehov