Kund- och rådgivningstjänster

Kund- och rådgivningstjänster 

Stadens kund- och rådgivningstjänster informerar och hjälper besökarna i alla ärenden som gäller staden.

Pargas Servicepunkt

1. vån, Strandvägen 28, 21600 Pargas, tfn  040 488 6026, arja.toyryla at pargas.fi

Öppethållningstider:

mån-ons  9-16
torsdag    9-17
fredag      9-15 (sommartid 4-30.6.2021 och 2-27.8.2021 kl. 9-14)

OBS! Servicepunkten är stängd 1-31.7.2021

Obs! Servicepunktens öppethållningstider kan avvika från de normala arbetstiderna inför helgdagar.

Servicepunkten är den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställe som upprätthålls av kommunen. Servicerådgivaren vid Servicepunkten hjälper till med att guida dig till rätt myndighet.

Vid Servicepunkten kan kunden använda Servicepunktens kundterminaler antingen självständigt eller med hjälp av en servicerådgivare för att bekanta sig med myndigheternas elektroniska tjänster. Servicerådgivaren guidar kunden bl.a. till följande elektroniska offentliga tjänster: FPA, Polisens tillståndsförvaltning, Skatteförvaltningen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. Magistraten) samt kommunens serviceärenden.

Vid Servicepunkten kan man även hämta myndighetsblanketter och lämna in dem för att skickas vidare till respektive myndighet. I vissa fall kan det vara möjligt att vara i kontakt med myndigheter via en distansförbindelse. Det är bra att ta bankkoderna med sig till Servicepunkten så att man kan komma in på myndigheternas e-tjänster. Observera att servicerådgivarna inte har tillgång till statliga myndigheters kundregister.

FPA:s kundmottagning:
FPA i Pargas betjänar endast på tidsbokning tillsvidare.

Tidsbokning; man kan ringa FPA:s servicenummer. Det lönar sig att boka en tid särskilt då livssituationen ändras och man behöver råd i att ansöka om stöd. När kunden bokar en tid, kan FPA:s rådgivare på förhand bekanta sig med kundens situation.

På servicepunkten i Pargas stad kan man sköta vissa FPA-ärenden (t.ex. hämta blanketter, lämna in blanketter, få stöd med elektroniska tjänster).

Polisens tillståndsservice (Strandvägen 30) har öppet mån och tors kl. 9-11.30 och 12.30-16. Med tidsbokning fr.o.m. kl. 8.15. Tfn 0295 419 800, kl. 8-16.15.

(Obs! Beviljandet av pass, personkort och skjutvapentillstånd sköts också i framtiden på polisens egna verksamhetsställen.)

Arbets- och näringsbyrån www.te-tjanster.fi, telefontjänst 0295 025 510.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. magistraten) notarius publicus betjänar besökskunder i Åbo, Självständighetsplan 2, 20800 Åbo (endast med tidsbokning). Telefontjänst, se servicenumrorna www.dvv.fi (kl. 9-12).

Exempel på övriga ärenden som kan skötas vid Servicepunkten:

  • Biljettförsäljning för NetTicket.fi
  • Pargas stads fiskemärken
  • Lösa ut båtplatsnyckel (Snäckviken, Munkviken)
  • Lösa ut trädfällningslov
  • Seutu + -resekortet
     

Områdeskontoren är öppna enligt överenskommelse, tid kan bokas per telefon eller e-post.
Man kan även kontakta alla servicerådgivarna per telefon, e-post och via chattjänsten på stadens webbplats. 

Nagu områdeskontor

Brinkasvägen 1, 21660 Nagu, tfn 040 488 6022, viveca.smeds-aalto at pargas.fi
Öppethållningstider:
mån-ons 9-12 och 13-15
torsdag 9-12 och 13-17
fredag 9-12 och 13-15
STÄNGD 16-27.8

Korpo områdeskontor

Handelsmansvägen 1, 21710 Korpo, tfn 040 488 6020, tarja.sirkia at pargas.fi
Öppethållningstider:
mån-ons 9-15
torsdag 9-17
fredag 9-15
STÄNGD 2-27.8

Områdeskontor i Houtskär 

Näsbyvägen 214, 21760 Houtskär, tfn 040 488 6021, petra.ohman at pargas.fi
Öppethållningstider: mån-fre 9-15
STÄNGD 15.7-13.8

Iniö områdeskontor

Iniövägen 590 23390 Iniö, tfn 044 066 7835, asa.knuts at pargas.fi
Öppethållningstider: mån-fre 9-15
STÄNGD 21.6-16.7