KRISHJÄLP

Krishjälp


Pargas stads krisgrupp

Krisgruppen erbjuder samtalsstöd för offer och anhöriga efter akuta traumatiska händelser och plötsliga oväntade dödsfall.
Krissamtal ordnas tidigast 24 timmar efter det inträffade.
Samtal erbjuds i grupp eller individuellt.

Pargas krisgrupp kontaktas per telefon 040 488 6002

Om vi inte har möjlighet att svara i telefon kopplas samtalet till en svarare. Lämna i så fall kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.