Breadcrumb

Aktuellt om coronaviruset

Aktuellt om coronaviruset

Uppdaterat 16.6.2021

Personer som har fyllt 25 år kan boka tid för coronavaccination i Pargas fr.o.m. torsagen 17.6 kl. 14 via stadens webbplats https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/etjanster eller genom att ringa tidsbeställningsnumret 02 454 5200. Tidsbeställningsnumret är öppet ti-tors kl. 14-15.

Personer som fyllt 20 år kan boka tid för coronavaccination via stadens webbplats https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/etjanster fr.o.m. lördagen 19.6 eller genom att ringa tidsbeställningsnumret på må 21.6 kl. 14. 

 LÄS MERA OM VACCINATIONERNA


Coronainfo (coronavirusfall, antal vaccinerade)


Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 (tio) deltagare som ordnas inomhus samt alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 (femtio) deltagare som ordnas i avgränsade områden utomhus i kommunernas områden i Egentliga Finland.

I kommunernas områden i Egentliga Finland kan det emellertid ordnas offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 (tio) deltagare inomhus och i avgränsade områden utomhus med över 50 (femtio) deltagare under förutsättningen att kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap i realiteten kan undvika närkontakt med varandra och att man kan trygga säkerheten genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa 
och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021.

Med närkontakt avses att människor vistas i samma utrymme inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra. 

Föreläggandet är i kraft inom kommunernas områden i Egentliga Finland under tiden 4.6–3.7.2021.

Med det här beslutet upphävs för tiden 4.6.2021–16.6.2021 det beslut (LSAVI/5940/2021) som Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 31.5.2021 meddelade med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och som gällde inom kommunerna i Egentliga Finland.


Egentliga Finlands regionala coronakoordinationsgruppen som sammanträdde på tisdagen 8.6.2021 gjorde några smärre justeringar i de gällande, redan lättade, restriktionerna.

Se sammanfattning över tillåten hobbyverksamhet i grupp fr.o.m. 25.5.2021.

Se alla rekommendationer


Hur skärgårdstrafiken påverkas av lagen om smittosamma sjukdomar:
Tartuntatautilain vaikutukset saaristoliikenteessä (endast på finska)