Breadcrumb

Aktuellt om coronaviruset

Aktuellt om coronaviruset

12.1.2021
Pargas följer THL:s och den regionala corona gruppens rekommendation om användning av munskydd från och med åk 6. I de skolor som har sammansatta klasser åk 5-6 rekommenderas användning av munskydd också i åk 5.  Användningen påbörjas vecka 3, efter hand som munskydden levererats till skolorna.


8.1.2021
I enlighet med regionförvaltningsverkets direktiv 7.1.2021 kommer medborgarinstitut Kombis närstudiekurser att starta efter den 10.2. Kombi erbjuder ett brett utbud av online-kurser som finns presenterade på hemsidan https://kombi.pargas.fi/


7.1.2021
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus i kommunernas områden i Egentliga Finland.

Inomhus och i avgränsade områden utomhus kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 (tio) personer emellertid ordnas under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020. Beslutet är i kraft under perioden 11.1.2021–10.2.2021. Det förra beslutet är i kraft fram till 10.1.2021.

Coronavirusvaccinationerna påbörjas i Pargas fredagen 8.1. Först vaccineras akutvårdspersonalen, därefter andra vårdpersonalgrupper, åldringar och personer som hör till en eller flera riskgrupper. Mer information om vaccinationsordningen: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/vacciner-och-coronaviruset
Vaccinet tas i två doser med tre veckors mellanrum. Vaccinet är frivilligt och gratis.

För tillfället kommer vaccindoserna till kommunerna i små partier. Vi hoppas att vi kan påbörja vaccinationen av befolkningen i februari. Vi återkommer så snart som möjligt med mer information om ordnandet av vaccinationerna, bland annat angående tidsbeställning och mottagningsplats.

Stadens gym (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär) är stängda till 24.1.2021. Under samma tidsperiod är PIUG bollhallen, övriga bollhallar och skolornas gymnastiksalar i användning för ledd juniorverksamhet (under 20 år), men vuxna personers motionsverksamhet är inhiberad. Samma restriktioner gäller för ishallen och allmänhetens turer ordnas inte 3.12.2020-24.1.2021. Utomhusidrottsplatserna är öppna som normalt.

Bibliotekens service begränsas den 3.12.2020 – 24.1.2021 enligt rekommendation från sjukvårdsdistriktet. Bibliotekens kundbetjäningstider är de samma som tidigare. Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö bibliotek är öppet endast med personal, meröppna funktionen är inte i bruk.


5.1.2021
Den regionala coronapandemigruppens rekommendationer från den 3 december fortsätter att gälla fram till den 24 januari 2021. Läs mera om rekommendationer HÄR.

Den grundläggande utbildningen (åk 5-9) i Pargas återgår till närundervisning på måndagen 11.1.2021. Skolorna är i beredskap att snabbt övergå till distansundervisning om coronavirusläget så kräver. Rekommendationen att använda visir eller munskydd gäller i den grundläggande utbildningen (åk 7-9) och gymnasierna. Rekommendationen gäller även skolornas personal.


Vanliga frågor om coronaviruset

Anvisningar om coronavirus på olika språk