Hemförlovning

Hemförlovning

Hemförlovningshandledaren stöder kunder vid hemförlovning från bäddavdelningen i Pargas.
Det kan vara frågan om information, ansökningar, aktivering av olika serviceformer eller som en länk utåt.

Hemförlovningshandledaren ordnar vårdmöten på avdelningen och deltar i hembesök.
Till hemförlovningshandledaren skickas servicebostadsansökan.
Då ansökan kommer in gör hemförlovningshandledaren ett hembesök tillsammans med någon annan vårdpersonal för att göra en bedömning av servicebehovet. Hemförlovningshandledaren bereder ärendet till SAS mötet och fungerar där som sekreterare.

Intervallvården i Pargas ordnas på Malmkulla eller på Folkhälsanhuset.
Syftet med intervallvård är att ge avlastning för närståendevårdare och stöda de äldre att få bo hemma så länge som möjligt.

För mer information eller för att boka plats för intervallvård kontaktas hemförlovningshandledaren.

Hemförlovningshandledare Marika Cederlöf ,
är anträffbar på akut- och rehabiliterande avdelningen
Tfn: 040 488 6055
Tel.tid: må - to kl.14:00-15:00.

Hemförlovningshandledare Bettina Aaltonen, ansvarig för SAS-ärenden
tel. 
040 488 5560 vardagar kl 12.00-13.00.

Hemförlovningsprocessen