Breadcrumb

Handledning, program och rekreation för närståendevårdare

Handledning, program och rekreation för närståendevårdare

För att stöda närståendevårdarna i vårduppdraget ordnar staden tillsammans med 3:dje sektorns aktörer handledning och utbildning. Under handledningen behandlas t.ex. frågor som gäller närståendevårdarens ställning och välbefinnande, samarbetet mellan närståendevårdaren och kommunen samt grunderna för assistans och vårdarbete. Genom handledning kan man främja vårdkvaliteten och garantera att närståendevårdaren följer förfaringssätt som främjar och upprätthåller de vårdbehövandes funktionsförmåga.

Det informeras regelbundet om möjligheten att delta i handledningen för närståendevårdare. Det ordnas en finsk och en svenskspråkig handledning varje år.

Även Närståendevårdarnas förbund ordnar regelbundet skolning för närståendevårdare. Mer info på förbundets hemsida.

Staden ordnar olika former av program och rekreation för både närståendevårdare och vårdtagare i samarbete med Folkhälsan, Röda korset, finska- och svenska församlingen, privata aktörer m.fl. För närståendevårdare ordnas regelbundet vattengymnastik och samtalsgrupper på både finska och svenska. Även föreläsningar, läger, kurser, motion o.s.v. ordnas.