Hälso- och sjukvårdstjänster

HÄLSOSTATIONER OCH MOTTAGNINGAR


Hälsostationerna i Pargas stad (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö) betjänar invånarna i sitt område i frågor som rör hälsa och hälso- och sjukvård.

Pargas hälsostation
Vapparvägen 15 A
21600 Pargas
Tfn 02 454 5200

Nagu hälsostation
Klockstapelgränd 2
21660 Nagu
Tfn 02 454 5200

Korpo hälsostation
Tallbackavägen 4
21710 Korpo
Tfn 02 454 5200

Houtskärs hälsostation
Riggosvägen 2 A
21760 Houtskär
Tfn 02 454 5200

Iniö hälsostation
Iniövägen 590
23390 Iniö
Tfn 02 454 5200

Mottagningarna (läkare, sjukskötare, rådgivning, diabetesrådgivning, tandvård, fysioterapi, laboratorium, röntgen, vaccinationer och psykolog) har tidsbokning.

Mottagningstider bokas under telefontiderna för tidsbokning eller via webben
All hälsovårdsservice fungerar på basen av tidsbokning.

Patientens behov av vård och hur akut vårdbehovet är bedöms av skötaren på mottagningen.

Avgifter

Den årsavgift som hälsovårdscentralen tar ut fr.o.m 1.1.2018 är 41,20 euro och den tas ut av
personer som fyllt 18 år.

För en outnyttjad mottagningstid som inte avbokas tas ut en straffavgift på 50,80 euro av
klienter som fyllt 18 år.

Av- eller ombokning ska ske senast kl. 15.00 dagen före den bokade mottagningstiden.
Den avgiftsfria servicen befriar inte klienten från den straffavgift som tas ut för ett ickeavbokat besök. Ingen straffavgift tas ut om kunden har ett godtagbart skäl för att han eller hon inte har
avbokat sitt besök

 

Avgifter

Kommunikation via e-post

På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Rätten att välja vårdenhet - för icke brådskande vård

Begäran om åtgärder till överläkaren

Begäran om åtgärder till den dataansvariga

Registerbeskrivning 8.5.2018

Beställning av patientuppgifter