e-tjänster

ELEKTRONISKA HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER

Pargas stad erbjuder (den egna befolkningen) e-tjänster inom hälso- och sjukvården.
Tjänsterna är avgiftsfria. Till portalen loggar man in sig med mobilcertifikat eller med nätbankens koder. 

För att kunna använda elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster ska man ha ett kundförhållande med stadens hälso- och sjukvård och man ska ingå ett avtal om användningen av e-tjänsterna.

E-tjänsterna är inte avsedda för brådskande ärenden!

Till e-tjänsterna hör: tidsbeställning, meddelandeservice och SMS-service 

 

Tidsbeställning

Då du bokar en tid, vänligen fyll i orsaken till besöket för att personalen skall kunna förbereda sig inför besöket/samtalet.

Länken till portalen hittar du under respektive rubrik:
 

Coronavaccination 

Säsonginfluensavaccination 2022-2023

Laboratoriet
Rådgivning
Sjukskötare
Diabetesskötare
Psykiatrisk sjukskötare
Läkare
Fysioterapi
Marevan   
   

SAMTIDIGT KAN MAN HA HÖGST FEM BESTÄLLDA TIDER! Även de tider man bokat per telefon syns i portalen.

Vid förhinder kom ihåg att annullera den bokade tiden!