Boendetjänster

Serviceboende

Att flytta från det egna hemmet kan bli nödvändigt om kunden inte klarar sig hemma trots öppna vårdens serviceformer och/eller de anhörigas hjälp.

I ett vanligt serviceboende ger personalen i regel vård och omsorg under dagtid och kvällstid. Pargas stad ordnar vanligt serviceboende i Korpo och Iniö. I de andra kommunområdena ordnas vanligt serviceboende av stiftelser och föreningar.

Pargas stad ordnar intensifierat serviceboende för kunder i behov av vård- och omsorg dygnet runt. På effektiverat serviceboende finns det personal dygnet runt. Effektiverat serviceboende ordnas i alla kommunområden.

Pargas stad köper också vid behov service av privata serviceproducenter utanför kommunens gränser, d.v.s. platser på privata serviceboenden. Detta sker i samråd med den äldre och de anhöriga.

Gruppboende

I Tennby i Pargas kommunområde samt i Furubos radhus i Nagu kommunområde har det i en lägenhet skapats ett gruppboende för äldre. Var och en har eget rum men de boende delar på gemensamma utrymmen. De boende betalar hyra, hemserviceavgift och matserviceavgift.

De boende får vid behov stöd i vardagen och har möjlighet att delta i sysslorna i det gemensamma hemmet. Gruppboendet erbjuder också trygghet och social samvaro.

Ansökan till serviceboende