Om BioSydväst

BioSydväst

BioSydväst är en ambulerande biograf som visar aktuell biograffilm i alla kommundelar. Barnfilmer är prioriterade. Programmet publiceras bla i stadens informationstidning NYTT, Pargas Kungörelser och på Facebook. BioSydväst arrangerar även filmfestivaler och filmveckoslut

Filmerna visas (varannan vecka)

 • fredagar i Houtskär, Vesterlid kl. 18.30
 • söndagar i Pargas, PIUG kultursal kl. 15
 • måndagar i Pargas, PIUG kultursal kl. 19
 • onsdagar i Nagu, Framnäs kl. 18.30
 • torsdagar i Korpo, Kommunalgården kl. 18.30
 • fredagar i Iniö, Snäckan kl. 17.30 (ungefär en gång i månaden)

I undantagsfall kan visningsdagar och klockslag ändra.

Biljettpris: 8€ (endast kontant betalning) från 1.2.2020
Biljettförsäljningen inleds vid dörren 45 minuter innan visningen

Kommande filmer på Facebook | Pargas Kultur Parainen Kulttuuri
Kommande filmer på Facebook | Bio Sydväst Pargas Kultur Parainen Kulttuuri

@biosydväst #biosydväst


 

Kommande filmer

OBS! Alla kommande filmvisningar inhiberade tillsvidare!

 

Judy


Judy

INHIBERAT - Bio Sydväst MiM - Judy

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> start [in template "20099#20135#77845" at line 36, column 14]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${start} [in template "20099#20135#77845" at line 36, column 12]
----
1<#--Kaannnokset 
2--> 
3 
4<#if locale == "sv_SE"> 
5 <#assign start = "B&ouml;rjar:"> 
6 <#assign clock = "vid"> 
7 <#assign end = "Slutar:">  
8 <#assign place = "Plats:">  
9 <#assign attachments = "Bilagor till evenemanget:">  
10 <#assign link = "L&auml;nk:">  
11 <#assign images = "Bilder:">  
12</#if> 
13 
14<#if locale == "fi_FI"> 
15 <#assign start = "Alkaa:"> 
16 <#assign clock = "klo"> 
17 <#assign end = "P&auml;&auml;ttyy:">  
18 <#assign place = "Paikka:">  
19 <#assign attachments = "Tapahtuman liitteet:">  
20 <#assign link = "Linkit:">  
21 <#assign images = "Kuvat:">  
22</#if> 
23 
24 
25<div class="divTapahtuma"> 
26  <div class="row"> 
27    <div class="col-sm-12"> 
28    <div class='event-image'> 
29    <#if eventImage.getData()?? && eventImage.getData() != ""> <img alt="${eventImage.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventImage.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventImage.getData()}" /> </#if> 
30    </div> 
31    <div class="event-content"> 
32    <#assign TapahtumanAjat_eventStart_Data = getterUtil.getString(TapahtumanAjat.eventStart.getData())> <#if validator.isNotNull(TapahtumanAjat_eventStart_Data)> <#assign TapahtumanAjat_eventStart_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-mm-dd", TapahtumanAjat_eventStart_Data, locale)>  
33     
34    <p> 
35 
36    <b>${start}</b>  
37     
38    ${dateUtil.getDate(TapahtumanAjat_eventStart_DateObj, "dd.mm.yyyy", locale)} 
39    <#if TapahtumanAjat.eventStartTime.getData()?? && TapahtumanAjat.eventStartTime.getData() != ""> 
40      ${clock} ${TapahtumanAjat.eventStartTime.getData()} 
41    </#if> 
42    </p> 
43     
44    </#if> 
45     
46    <#assign TapahtumanAjat_eventEnd_Data = getterUtil.getString(TapahtumanAjat.eventEnd.getData())> <#if validator.isNotNull(TapahtumanAjat_eventEnd_Data)> <#assign TapahtumanAjat_eventEnd_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-mm-dd", TapahtumanAjat_eventEnd_Data, locale)>  
47     
48    <p> 
49   
50    <b>${end}</b>  
51 
52     
53    ${dateUtil.getDate(TapahtumanAjat_eventEnd_DateObj, "dd.mm.yyyy", locale)} 
54     
55    <#if TapahtumanAjat.eventEndTime.getData()?? && TapahtumanAjat.eventEndTime.getData() != ""> 
56    ${clock} ${TapahtumanAjat.eventEndTime.getData()} 
57     
58    </#if> 
59    </p> </#if> 
60     
61     
62     
63    <p><b>${place}</b> 
64    <br> 
65    ${TapahtumanPaikanTiedot.eventAddress.getData()}<br> 
66    ${TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace.getData()} 
67      <#if TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace?has_content>  
68        <#list TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace.getOptions() as item> 
69         ${item} 
70         </#list> 
71        </#if> 
72    </p> 
73     
74    ${eventContentSp.eventContent.getData()} 
75       
76    <#if eventContentSp.eventLink.getData()?? && eventContentSp.eventLink.getData() != ""> 
77      <p><b>${link}</b><br> 
78        <a target="_blank" href="${eventContentSp.eventLink.getData()}">${eventContentSp.eventLink.getData()}</a> 
79      </p> 
80    </#if> 
81    </div> 
82     
83    <div class="event-attachments"> 
84    
85     <#if locale == "sv_SE" && (eventContentSp.eventSeDocument1.getData()?has_content || eventContentSp.eventSeDocument2.getData()?has_content || eventContentSp.eventSeDocument3.getData()?has_content)>  
86        <p><b>${attachments}</b></p> 
87       <ul> 
88       <#if eventContentSp.eventSeDocument1.getData()?has_content> 
89        <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument1.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument1.getData()}", false)} </a></li> 
90       </#if> 
91       <#if eventContentSp.eventSeDocument2.getData()?has_content> 
92        <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument2.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument2.getData()}", false)} </a></li> 
93        </#if> 
94        <#if eventContentSp.eventSeDocument3.getData()?has_content> 
95    <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument3.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument3.getData()}", false)} </a></li> 
96        </#if> 
97 
98    </ul> 
99      </#if> 
100     <#if locale == "fi_FI" && (eventContentSp.eventFiDocument1.getData()?has_content || eventContentSp.eventFiDocument2.getData()?has_content || eventContentSp.eventFiDocument3.getData()?has_content)>  
101        <p><b>${attachments}</b></p> 
102      <ul> 
103        
104     <#if eventContentSp.eventFiDocument1.getData()?has_content> 
105        <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument1.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 1", false)} </a></li> 
106       </#if> 
107       <#if eventContentSp.eventFiDocument2.getData()?has_content> 
108        <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument2.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 2", false)} </a></li> 
109        </#if> 
110        <#if eventContentSp.eventFiDocument3.getData()?has_content> 
111    <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument3.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 3", false)} </a></li> 
112        </#if> 
113 
114    </ul> 
115    </#if> 
116     <#if !eventContentSp.eventSeDocument1?has_content && !eventContentSp.eventSeDocument2?has_content && !eventContentSp.eventSeDocument3?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument1?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument2?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument3?has_content> 
117     <p>Tapahtumalla ei ole liitetiedostoja</p> 
118    </#if>   
119    </div> 
120    <div class="event-extra-image"> 
121    <#if eventContentSp.eventExtraimage1.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage1.getData() != ""> 
122    <p><b>${images}</b><br> 
123   <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank"> <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage1.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage1.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" /></a>  
124    <#if eventContentSp.eventExtraimage2.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage2.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage2.getData()}" target="_blank">  <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage2.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage2.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage2.getData()}" /></a> </#if> 
125    <#if eventContentSp.eventExtraimage3.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage3.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank">  <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage3.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage3.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage3.getData()}" /></a> </#if> 
126    <#if eventContentSp.eventExtraimage4.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage4.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank"> <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage4.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage4.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage4.getData()}" /></a> </#if> 
127     
128    </p> 
129    </#if> 
130    </div> 
131     
132    </div> 
133  </div> 
134</div> 

Cats


Cats

INHIBERAT - Bio Sydväst MiM - Cats

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> start [in template "20099#20135#77845" at line 36, column 14]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${start} [in template "20099#20135#77845" at line 36, column 12]
----
1<#--Kaannnokset 
2--> 
3 
4<#if locale == "sv_SE"> 
5 <#assign start = "B&ouml;rjar:"> 
6 <#assign clock = "vid"> 
7 <#assign end = "Slutar:">  
8 <#assign place = "Plats:">  
9 <#assign attachments = "Bilagor till evenemanget:">  
10 <#assign link = "L&auml;nk:">  
11 <#assign images = "Bilder:">  
12</#if> 
13 
14<#if locale == "fi_FI"> 
15 <#assign start = "Alkaa:"> 
16 <#assign clock = "klo"> 
17 <#assign end = "P&auml;&auml;ttyy:">  
18 <#assign place = "Paikka:">  
19 <#assign attachments = "Tapahtuman liitteet:">  
20 <#assign link = "Linkit:">  
21 <#assign images = "Kuvat:">  
22</#if> 
23 
24 
25<div class="divTapahtuma"> 
26  <div class="row"> 
27    <div class="col-sm-12"> 
28    <div class='event-image'> 
29    <#if eventImage.getData()?? && eventImage.getData() != ""> <img alt="${eventImage.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventImage.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventImage.getData()}" /> </#if> 
30    </div> 
31    <div class="event-content"> 
32    <#assign TapahtumanAjat_eventStart_Data = getterUtil.getString(TapahtumanAjat.eventStart.getData())> <#if validator.isNotNull(TapahtumanAjat_eventStart_Data)> <#assign TapahtumanAjat_eventStart_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-mm-dd", TapahtumanAjat_eventStart_Data, locale)>  
33     
34    <p> 
35 
36    <b>${start}</b>  
37     
38    ${dateUtil.getDate(TapahtumanAjat_eventStart_DateObj, "dd.mm.yyyy", locale)} 
39    <#if TapahtumanAjat.eventStartTime.getData()?? && TapahtumanAjat.eventStartTime.getData() != ""> 
40      ${clock} ${TapahtumanAjat.eventStartTime.getData()} 
41    </#if> 
42    </p> 
43     
44    </#if> 
45     
46    <#assign TapahtumanAjat_eventEnd_Data = getterUtil.getString(TapahtumanAjat.eventEnd.getData())> <#if validator.isNotNull(TapahtumanAjat_eventEnd_Data)> <#assign TapahtumanAjat_eventEnd_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-mm-dd", TapahtumanAjat_eventEnd_Data, locale)>  
47     
48    <p> 
49   
50    <b>${end}</b>  
51 
52     
53    ${dateUtil.getDate(TapahtumanAjat_eventEnd_DateObj, "dd.mm.yyyy", locale)} 
54     
55    <#if TapahtumanAjat.eventEndTime.getData()?? && TapahtumanAjat.eventEndTime.getData() != ""> 
56    ${clock} ${TapahtumanAjat.eventEndTime.getData()} 
57     
58    </#if> 
59    </p> </#if> 
60     
61     
62     
63    <p><b>${place}</b> 
64    <br> 
65    ${TapahtumanPaikanTiedot.eventAddress.getData()}<br> 
66    ${TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace.getData()} 
67      <#if TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace?has_content>  
68        <#list TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace.getOptions() as item> 
69         ${item} 
70         </#list> 
71        </#if> 
72    </p> 
73     
74    ${eventContentSp.eventContent.getData()} 
75       
76    <#if eventContentSp.eventLink.getData()?? && eventContentSp.eventLink.getData() != ""> 
77      <p><b>${link}</b><br> 
78        <a target="_blank" href="${eventContentSp.eventLink.getData()}">${eventContentSp.eventLink.getData()}</a> 
79      </p> 
80    </#if> 
81    </div> 
82     
83    <div class="event-attachments"> 
84    
85     <#if locale == "sv_SE" && (eventContentSp.eventSeDocument1.getData()?has_content || eventContentSp.eventSeDocument2.getData()?has_content || eventContentSp.eventSeDocument3.getData()?has_content)>  
86        <p><b>${attachments}</b></p> 
87       <ul> 
88       <#if eventContentSp.eventSeDocument1.getData()?has_content> 
89        <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument1.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument1.getData()}", false)} </a></li> 
90       </#if> 
91       <#if eventContentSp.eventSeDocument2.getData()?has_content> 
92        <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument2.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument2.getData()}", false)} </a></li> 
93        </#if> 
94        <#if eventContentSp.eventSeDocument3.getData()?has_content> 
95    <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument3.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument3.getData()}", false)} </a></li> 
96        </#if> 
97 
98    </ul> 
99      </#if> 
100     <#if locale == "fi_FI" && (eventContentSp.eventFiDocument1.getData()?has_content || eventContentSp.eventFiDocument2.getData()?has_content || eventContentSp.eventFiDocument3.getData()?has_content)>  
101        <p><b>${attachments}</b></p> 
102      <ul> 
103        
104     <#if eventContentSp.eventFiDocument1.getData()?has_content> 
105        <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument1.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 1", false)} </a></li> 
106       </#if> 
107       <#if eventContentSp.eventFiDocument2.getData()?has_content> 
108        <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument2.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 2", false)} </a></li> 
109        </#if> 
110        <#if eventContentSp.eventFiDocument3.getData()?has_content> 
111    <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument3.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 3", false)} </a></li> 
112        </#if> 
113 
114    </ul> 
115    </#if> 
116     <#if !eventContentSp.eventSeDocument1?has_content && !eventContentSp.eventSeDocument2?has_content && !eventContentSp.eventSeDocument3?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument1?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument2?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument3?has_content> 
117     <p>Tapahtumalla ei ole liitetiedostoja</p> 
118    </#if>   
119    </div> 
120    <div class="event-extra-image"> 
121    <#if eventContentSp.eventExtraimage1.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage1.getData() != ""> 
122    <p><b>${images}</b><br> 
123   <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank"> <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage1.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage1.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" /></a>  
124    <#if eventContentSp.eventExtraimage2.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage2.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage2.getData()}" target="_blank">  <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage2.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage2.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage2.getData()}" /></a> </#if> 
125    <#if eventContentSp.eventExtraimage3.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage3.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank">  <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage3.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage3.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage3.getData()}" /></a> </#if> 
126    <#if eventContentSp.eventExtraimage4.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage4.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank"> <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage4.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage4.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage4.getData()}" /></a> </#if> 
127     
128    </p> 
129    </#if> 
130    </div> 
131     
132    </div> 
133  </div> 
134</div> 

radbrytning jojo rabbit


Jojo Rabbit

INHIBERAT - Bio Sydväst - Jojo Rabbit

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> start [in template "20099#20135#77845" at line 36, column 14]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${start} [in template "20099#20135#77845" at line 36, column 12]
----
1<#--Kaannnokset 
2--> 
3 
4<#if locale == "sv_SE"> 
5 <#assign start = "B&ouml;rjar:"> 
6 <#assign clock = "vid"> 
7 <#assign end = "Slutar:">  
8 <#assign place = "Plats:">  
9 <#assign attachments = "Bilagor till evenemanget:">  
10 <#assign link = "L&auml;nk:">  
11 <#assign images = "Bilder:">  
12</#if> 
13 
14<#if locale == "fi_FI"> 
15 <#assign start = "Alkaa:"> 
16 <#assign clock = "klo"> 
17 <#assign end = "P&auml;&auml;ttyy:">  
18 <#assign place = "Paikka:">  
19 <#assign attachments = "Tapahtuman liitteet:">  
20 <#assign link = "Linkit:">  
21 <#assign images = "Kuvat:">  
22</#if> 
23 
24 
25<div class="divTapahtuma"> 
26  <div class="row"> 
27    <div class="col-sm-12"> 
28    <div class='event-image'> 
29    <#if eventImage.getData()?? && eventImage.getData() != ""> <img alt="${eventImage.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventImage.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventImage.getData()}" /> </#if> 
30    </div> 
31    <div class="event-content"> 
32    <#assign TapahtumanAjat_eventStart_Data = getterUtil.getString(TapahtumanAjat.eventStart.getData())> <#if validator.isNotNull(TapahtumanAjat_eventStart_Data)> <#assign TapahtumanAjat_eventStart_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-mm-dd", TapahtumanAjat_eventStart_Data, locale)>  
33     
34    <p> 
35 
36    <b>${start}</b>  
37     
38    ${dateUtil.getDate(TapahtumanAjat_eventStart_DateObj, "dd.mm.yyyy", locale)} 
39    <#if TapahtumanAjat.eventStartTime.getData()?? && TapahtumanAjat.eventStartTime.getData() != ""> 
40      ${clock} ${TapahtumanAjat.eventStartTime.getData()} 
41    </#if> 
42    </p> 
43     
44    </#if> 
45     
46    <#assign TapahtumanAjat_eventEnd_Data = getterUtil.getString(TapahtumanAjat.eventEnd.getData())> <#if validator.isNotNull(TapahtumanAjat_eventEnd_Data)> <#assign TapahtumanAjat_eventEnd_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-mm-dd", TapahtumanAjat_eventEnd_Data, locale)>  
47     
48    <p> 
49   
50    <b>${end}</b>  
51 
52     
53    ${dateUtil.getDate(TapahtumanAjat_eventEnd_DateObj, "dd.mm.yyyy", locale)} 
54     
55    <#if TapahtumanAjat.eventEndTime.getData()?? && TapahtumanAjat.eventEndTime.getData() != ""> 
56    ${clock} ${TapahtumanAjat.eventEndTime.getData()} 
57     
58    </#if> 
59    </p> </#if> 
60     
61     
62     
63    <p><b>${place}</b> 
64    <br> 
65    ${TapahtumanPaikanTiedot.eventAddress.getData()}<br> 
66    ${TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace.getData()} 
67      <#if TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace?has_content>  
68        <#list TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace.getOptions() as item> 
69         ${item} 
70         </#list> 
71        </#if> 
72    </p> 
73     
74    ${eventContentSp.eventContent.getData()} 
75       
76    <#if eventContentSp.eventLink.getData()?? && eventContentSp.eventLink.getData() != ""> 
77      <p><b>${link}</b><br> 
78        <a target="_blank" href="${eventContentSp.eventLink.getData()}">${eventContentSp.eventLink.getData()}</a> 
79      </p> 
80    </#if> 
81    </div> 
82     
83    <div class="event-attachments"> 
84    
85     <#if locale == "sv_SE" && (eventContentSp.eventSeDocument1.getData()?has_content || eventContentSp.eventSeDocument2.getData()?has_content || eventContentSp.eventSeDocument3.getData()?has_content)>  
86        <p><b>${attachments}</b></p> 
87       <ul> 
88       <#if eventContentSp.eventSeDocument1.getData()?has_content> 
89        <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument1.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument1.getData()}", false)} </a></li> 
90       </#if> 
91       <#if eventContentSp.eventSeDocument2.getData()?has_content> 
92        <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument2.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument2.getData()}", false)} </a></li> 
93        </#if> 
94        <#if eventContentSp.eventSeDocument3.getData()?has_content> 
95    <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument3.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument3.getData()}", false)} </a></li> 
96        </#if> 
97 
98    </ul> 
99      </#if> 
100     <#if locale == "fi_FI" && (eventContentSp.eventFiDocument1.getData()?has_content || eventContentSp.eventFiDocument2.getData()?has_content || eventContentSp.eventFiDocument3.getData()?has_content)>  
101        <p><b>${attachments}</b></p> 
102      <ul> 
103        
104     <#if eventContentSp.eventFiDocument1.getData()?has_content> 
105        <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument1.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 1", false)} </a></li> 
106       </#if> 
107       <#if eventContentSp.eventFiDocument2.getData()?has_content> 
108        <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument2.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 2", false)} </a></li> 
109        </#if> 
110        <#if eventContentSp.eventFiDocument3.getData()?has_content> 
111    <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument3.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 3", false)} </a></li> 
112        </#if> 
113 
114    </ul> 
115    </#if> 
116     <#if !eventContentSp.eventSeDocument1?has_content && !eventContentSp.eventSeDocument2?has_content && !eventContentSp.eventSeDocument3?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument1?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument2?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument3?has_content> 
117     <p>Tapahtumalla ei ole liitetiedostoja</p> 
118    </#if>   
119    </div> 
120    <div class="event-extra-image"> 
121    <#if eventContentSp.eventExtraimage1.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage1.getData() != ""> 
122    <p><b>${images}</b><br> 
123   <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank"> <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage1.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage1.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" /></a>  
124    <#if eventContentSp.eventExtraimage2.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage2.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage2.getData()}" target="_blank">  <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage2.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage2.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage2.getData()}" /></a> </#if> 
125    <#if eventContentSp.eventExtraimage3.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage3.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank">  <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage3.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage3.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage3.getData()}" /></a> </#if> 
126    <#if eventContentSp.eventExtraimage4.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage4.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank"> <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage4.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage4.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage4.getData()}" /></a> </#if> 
127     
128    </p> 
129    </#if> 
130    </div> 
131     
132    </div> 
133  </div> 
134</div> 

radbrytning heinähattu


Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen

INHIBERAT - Bio Sydväst - Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> start [in template "20099#20135#77845" at line 36, column 14]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${start} [in template "20099#20135#77845" at line 36, column 12]
----
1<#--Kaannnokset 
2--> 
3 
4<#if locale == "sv_SE"> 
5 <#assign start = "B&ouml;rjar:"> 
6 <#assign clock = "vid"> 
7 <#assign end = "Slutar:">  
8 <#assign place = "Plats:">  
9 <#assign attachments = "Bilagor till evenemanget:">  
10 <#assign link = "L&auml;nk:">  
11 <#assign images = "Bilder:">  
12</#if> 
13 
14<#if locale == "fi_FI"> 
15 <#assign start = "Alkaa:"> 
16 <#assign clock = "klo"> 
17 <#assign end = "P&auml;&auml;ttyy:">  
18 <#assign place = "Paikka:">  
19 <#assign attachments = "Tapahtuman liitteet:">  
20 <#assign link = "Linkit:">  
21 <#assign images = "Kuvat:">  
22</#if> 
23 
24 
25<div class="divTapahtuma"> 
26  <div class="row"> 
27    <div class="col-sm-12"> 
28    <div class='event-image'> 
29    <#if eventImage.getData()?? && eventImage.getData() != ""> <img alt="${eventImage.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventImage.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventImage.getData()}" /> </#if> 
30    </div> 
31    <div class="event-content"> 
32    <#assign TapahtumanAjat_eventStart_Data = getterUtil.getString(TapahtumanAjat.eventStart.getData())> <#if validator.isNotNull(TapahtumanAjat_eventStart_Data)> <#assign TapahtumanAjat_eventStart_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-mm-dd", TapahtumanAjat_eventStart_Data, locale)>  
33     
34    <p> 
35 
36    <b>${start}</b>  
37     
38    ${dateUtil.getDate(TapahtumanAjat_eventStart_DateObj, "dd.mm.yyyy", locale)} 
39    <#if TapahtumanAjat.eventStartTime.getData()?? && TapahtumanAjat.eventStartTime.getData() != ""> 
40      ${clock} ${TapahtumanAjat.eventStartTime.getData()} 
41    </#if> 
42    </p> 
43     
44    </#if> 
45     
46    <#assign TapahtumanAjat_eventEnd_Data = getterUtil.getString(TapahtumanAjat.eventEnd.getData())> <#if validator.isNotNull(TapahtumanAjat_eventEnd_Data)> <#assign TapahtumanAjat_eventEnd_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-mm-dd", TapahtumanAjat_eventEnd_Data, locale)>  
47     
48    <p> 
49   
50    <b>${end}</b>  
51 
52     
53    ${dateUtil.getDate(TapahtumanAjat_eventEnd_DateObj, "dd.mm.yyyy", locale)} 
54     
55    <#if TapahtumanAjat.eventEndTime.getData()?? && TapahtumanAjat.eventEndTime.getData() != ""> 
56    ${clock} ${TapahtumanAjat.eventEndTime.getData()} 
57     
58    </#if> 
59    </p> </#if> 
60     
61     
62     
63    <p><b>${place}</b> 
64    <br> 
65    ${TapahtumanPaikanTiedot.eventAddress.getData()}<br> 
66    ${TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace.getData()} 
67      <#if TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace?has_content>  
68        <#list TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace.getOptions() as item> 
69         ${item} 
70         </#list> 
71        </#if> 
72    </p> 
73     
74    ${eventContentSp.eventContent.getData()} 
75       
76    <#if eventContentSp.eventLink.getData()?? && eventContentSp.eventLink.getData() != ""> 
77      <p><b>${link}</b><br> 
78        <a target="_blank" href="${eventContentSp.eventLink.getData()}">${eventContentSp.eventLink.getData()}</a> 
79      </p> 
80    </#if> 
81    </div> 
82     
83    <div class="event-attachments"> 
84    
85     <#if locale == "sv_SE" && (eventContentSp.eventSeDocument1.getData()?has_content || eventContentSp.eventSeDocument2.getData()?has_content || eventContentSp.eventSeDocument3.getData()?has_content)>  
86        <p><b>${attachments}</b></p> 
87       <ul> 
88       <#if eventContentSp.eventSeDocument1.getData()?has_content> 
89        <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument1.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument1.getData()}", false)} </a></li> 
90       </#if> 
91       <#if eventContentSp.eventSeDocument2.getData()?has_content> 
92        <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument2.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument2.getData()}", false)} </a></li> 
93        </#if> 
94        <#if eventContentSp.eventSeDocument3.getData()?has_content> 
95    <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument3.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument3.getData()}", false)} </a></li> 
96        </#if> 
97 
98    </ul> 
99      </#if> 
100     <#if locale == "fi_FI" && (eventContentSp.eventFiDocument1.getData()?has_content || eventContentSp.eventFiDocument2.getData()?has_content || eventContentSp.eventFiDocument3.getData()?has_content)>  
101        <p><b>${attachments}</b></p> 
102      <ul> 
103        
104     <#if eventContentSp.eventFiDocument1.getData()?has_content> 
105        <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument1.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 1", false)} </a></li> 
106       </#if> 
107       <#if eventContentSp.eventFiDocument2.getData()?has_content> 
108        <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument2.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 2", false)} </a></li> 
109        </#if> 
110        <#if eventContentSp.eventFiDocument3.getData()?has_content> 
111    <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument3.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 3", false)} </a></li> 
112        </#if> 
113 
114    </ul> 
115    </#if> 
116     <#if !eventContentSp.eventSeDocument1?has_content && !eventContentSp.eventSeDocument2?has_content && !eventContentSp.eventSeDocument3?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument1?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument2?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument3?has_content> 
117     <p>Tapahtumalla ei ole liitetiedostoja</p> 
118    </#if>   
119    </div> 
120    <div class="event-extra-image"> 
121    <#if eventContentSp.eventExtraimage1.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage1.getData() != ""> 
122    <p><b>${images}</b><br> 
123   <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank"> <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage1.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage1.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" /></a>  
124    <#if eventContentSp.eventExtraimage2.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage2.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage2.getData()}" target="_blank">  <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage2.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage2.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage2.getData()}" /></a> </#if> 
125    <#if eventContentSp.eventExtraimage3.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage3.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank">  <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage3.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage3.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage3.getData()}" /></a> </#if> 
126    <#if eventContentSp.eventExtraimage4.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage4.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank"> <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage4.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage4.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage4.getData()}" /></a> </#if> 
127     
128    </p> 
129    </#if> 
130    </div> 
131     
132    </div> 
133  </div> 
134</div> 

Onward


Framåt (Onward)

INHIBERAT - Bio Sydväst - Framåt

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> start [in template "20099#20135#77845" at line 36, column 14]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${start} [in template "20099#20135#77845" at line 36, column 12]
----
1<#--Kaannnokset 
2--> 
3 
4<#if locale == "sv_SE"> 
5 <#assign start = "B&ouml;rjar:"> 
6 <#assign clock = "vid"> 
7 <#assign end = "Slutar:">  
8 <#assign place = "Plats:">  
9 <#assign attachments = "Bilagor till evenemanget:">  
10 <#assign link = "L&auml;nk:">  
11 <#assign images = "Bilder:">  
12</#if> 
13 
14<#if locale == "fi_FI"> 
15 <#assign start = "Alkaa:"> 
16 <#assign clock = "klo"> 
17 <#assign end = "P&auml;&auml;ttyy:">  
18 <#assign place = "Paikka:">  
19 <#assign attachments = "Tapahtuman liitteet:">  
20 <#assign link = "Linkit:">  
21 <#assign images = "Kuvat:">  
22</#if> 
23 
24 
25<div class="divTapahtuma"> 
26  <div class="row"> 
27    <div class="col-sm-12"> 
28    <div class='event-image'> 
29    <#if eventImage.getData()?? && eventImage.getData() != ""> <img alt="${eventImage.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventImage.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventImage.getData()}" /> </#if> 
30    </div> 
31    <div class="event-content"> 
32    <#assign TapahtumanAjat_eventStart_Data = getterUtil.getString(TapahtumanAjat.eventStart.getData())> <#if validator.isNotNull(TapahtumanAjat_eventStart_Data)> <#assign TapahtumanAjat_eventStart_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-mm-dd", TapahtumanAjat_eventStart_Data, locale)>  
33     
34    <p> 
35 
36    <b>${start}</b>  
37     
38    ${dateUtil.getDate(TapahtumanAjat_eventStart_DateObj, "dd.mm.yyyy", locale)} 
39    <#if TapahtumanAjat.eventStartTime.getData()?? && TapahtumanAjat.eventStartTime.getData() != ""> 
40      ${clock} ${TapahtumanAjat.eventStartTime.getData()} 
41    </#if> 
42    </p> 
43     
44    </#if> 
45     
46    <#assign TapahtumanAjat_eventEnd_Data = getterUtil.getString(TapahtumanAjat.eventEnd.getData())> <#if validator.isNotNull(TapahtumanAjat_eventEnd_Data)> <#assign TapahtumanAjat_eventEnd_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-mm-dd", TapahtumanAjat_eventEnd_Data, locale)>  
47     
48    <p> 
49   
50    <b>${end}</b>  
51 
52     
53    ${dateUtil.getDate(TapahtumanAjat_eventEnd_DateObj, "dd.mm.yyyy", locale)} 
54     
55    <#if TapahtumanAjat.eventEndTime.getData()?? && TapahtumanAjat.eventEndTime.getData() != ""> 
56    ${clock} ${TapahtumanAjat.eventEndTime.getData()} 
57     
58    </#if> 
59    </p> </#if> 
60     
61     
62     
63    <p><b>${place}</b> 
64    <br> 
65    ${TapahtumanPaikanTiedot.eventAddress.getData()}<br> 
66    ${TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace.getData()} 
67      <#if TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace?has_content>  
68        <#list TapahtumanPaikanTiedot.eventPlace.getOptions() as item> 
69         ${item} 
70         </#list> 
71        </#if> 
72    </p> 
73     
74    ${eventContentSp.eventContent.getData()} 
75       
76    <#if eventContentSp.eventLink.getData()?? && eventContentSp.eventLink.getData() != ""> 
77      <p><b>${link}</b><br> 
78        <a target="_blank" href="${eventContentSp.eventLink.getData()}">${eventContentSp.eventLink.getData()}</a> 
79      </p> 
80    </#if> 
81    </div> 
82     
83    <div class="event-attachments"> 
84    
85     <#if locale == "sv_SE" && (eventContentSp.eventSeDocument1.getData()?has_content || eventContentSp.eventSeDocument2.getData()?has_content || eventContentSp.eventSeDocument3.getData()?has_content)>  
86        <p><b>${attachments}</b></p> 
87       <ul> 
88       <#if eventContentSp.eventSeDocument1.getData()?has_content> 
89        <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument1.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument1.getData()}", false)} </a></li> 
90       </#if> 
91       <#if eventContentSp.eventSeDocument2.getData()?has_content> 
92        <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument2.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument2.getData()}", false)} </a></li> 
93        </#if> 
94        <#if eventContentSp.eventSeDocument3.getData()?has_content> 
95    <li><a href="${eventContentSp.eventSeDocument3.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "${eventContentSp.eventSeDocument3.getData()}", false)} </a></li> 
96        </#if> 
97 
98    </ul> 
99      </#if> 
100     <#if locale == "fi_FI" && (eventContentSp.eventFiDocument1.getData()?has_content || eventContentSp.eventFiDocument2.getData()?has_content || eventContentSp.eventFiDocument3.getData()?has_content)>  
101        <p><b>${attachments}</b></p> 
102      <ul> 
103        
104     <#if eventContentSp.eventFiDocument1.getData()?has_content> 
105        <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument1.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 1", false)} </a></li> 
106       </#if> 
107       <#if eventContentSp.eventFiDocument2.getData()?has_content> 
108        <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument2.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 2", false)} </a></li> 
109        </#if> 
110        <#if eventContentSp.eventFiDocument3.getData()?has_content> 
111    <li><a href="${eventContentSp.eventFiDocument3.getData()}"> ${languageUtil.format(locale, "download-x", "Tapahtuman liitetiedosto 3", false)} </a></li> 
112        </#if> 
113 
114    </ul> 
115    </#if> 
116     <#if !eventContentSp.eventSeDocument1?has_content && !eventContentSp.eventSeDocument2?has_content && !eventContentSp.eventSeDocument3?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument1?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument2?has_content && !eventContentSp.eventFiDocument3?has_content> 
117     <p>Tapahtumalla ei ole liitetiedostoja</p> 
118    </#if>   
119    </div> 
120    <div class="event-extra-image"> 
121    <#if eventContentSp.eventExtraimage1.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage1.getData() != ""> 
122    <p><b>${images}</b><br> 
123   <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank"> <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage1.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage1.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" /></a>  
124    <#if eventContentSp.eventExtraimage2.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage2.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage2.getData()}" target="_blank">  <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage2.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage2.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage2.getData()}" /></a> </#if> 
125    <#if eventContentSp.eventExtraimage3.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage3.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank">  <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage3.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage3.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage3.getData()}" /></a> </#if> 
126    <#if eventContentSp.eventExtraimage4.getData()?? && eventContentSp.eventExtraimage4.getData() != ""> <a href="${eventContentSp.eventExtraimage1.getData()}" target="_blank"> <img alt="${eventContentSp.eventExtraimage4.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${eventContentSp.eventExtraimage4.getAttribute("fileEntryId")}" src="${eventContentSp.eventExtraimage4.getData()}" /></a> </#if> 
127     
128    </p> 
129    </#if> 
130    </div> 
131     
132    </div> 
133  </div> 
134</div>