Asset Publisher

null Pensionärsträff i Knuten med Bertil Zetter

Börjar: 20.11.2019 vid 18:00

Plats:
Knuten, Fridhem, Näsby
Houtskär

Vicehäradshövding Bertil Zetter behandlar frågor gällande bl a arv, testamente, intressebevakning, generationsväxling. Också blivande pensionärer hälsas välkomna! Knuten kl. 18.00. Arr: Houtskärs pensionärsbostadsförening och Kombi.

Tapahtumien haku

event-calendar-title

event-calendar-search: 10 event-calendar-search-kpl