Breadcrumb

Asset Publisher

null Meddelande om att planläggning inletts
05.03.2020

Meddelande om att planläggning inletts

Uppgörande av en stranddetaljplan för fastigheten Mälhamnsklobben 1:26 och för en del av fastigheten Tistronörarna 1:5 i Berghamn i Nagu har inletts på markägarens initiativ.

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats HÄR. Samma material finns även att se på planläggningsenhetens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på Nagu områdeskontors officiella anslagstavla.

5.3.2020
Planläggningsenheten