Breadcrumb

Asset Publisher

null Beslut från bygg- och miljönämnden 11.12.2019 som justerats omedelbart
12.12.2019

Följande beslut justerades omedelbart på bygg- och miljönämndens sammanträde 11.12.2019:

§ 187 Besluta om ställföreträdare för föredragande för bygg- och miljönämnden

 

Pargas 12.12.2019

Bygg- och miljönämnden