Breadcrumb

Asset Publisher

null Ändring av gatunamn i detaljplan
20.02.2020

ÄNDRING AV GATUNAMN I DETALJPLAN

En ändring av gatunamnet Kyrkgropsgränden har övervägts på initiativ av dem som köpt/hyrt tomt vid nämnda gata i Kyrksundsstrandens bostadsområde. Bygg- och miljönämnden behandlade namnändringen på sitt möte 5.2.2020 § 9 och beslöt att framlägga namnändringen offentligt och framställa den till stadsstyrelsen för godkännande. Nuvarande gatunamn Kyrkgropsgränden/Kirkkolammenkuja ändras till namnet  Solbågen/Aurinkokaari.

Förslaget finns offentligt framlagt under tiden 27.2-12.3.2020 på stadens webbplats HÄR.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.

20.2.2020
Planläggningsenheten