Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 04.10.2021 klo 15:00 - 20:40 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
284   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
285   Val av protokolljusterare
286   Godkännande av föredragningslistan
287   Aktuella frågor
288 Kreativt lärcenter, budgetändring
289 Komplettering till balanseringsprogram 2.0 för social- och hälsovårdsavdelningen
290 Beviljande av borgensförbindelse till Väståbolands Hyreshus Ab, komplettering
291   Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i Iniönämnden 2021-2023
292 Val av äldreråd 2021-2023
293 Val av råd för personer med funktionsnedsättning 2021-2023
294   Val av ersättare i Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 2021-2025
295   Utse arbetsgivarens representanter till samarbetskommittén
296 Tillsättande av valnämnder för Pargas stad för välfärdsområdesvalet 2022
297 Tillsättande av valbestyrelser för Pargas stad för välfärdsområdesvalet 2022
298 Sammanträdesschema för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige 2021
299 Ändring av försäljningsmätpunkt till Turun Seudun Vesi Oy:s rörnät
300 Fastställa verksamhetsområde för vattentjänstverket i kommundelen Pargas
301 Pargas stads utlåtande om investeringsprogrammet för statens trafikledsnät för 2022-2029
302 Generalplan för Pargas centrum
303   Nina Söderlund m.fl.:s motion om kostnadsfria morgonmål i grundskolan
304   Helena Särkijärvi m.fl.:s motion om ett kolneutralt Pargas
305   Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att tillvarata värme från havsbotten som en källa för närenergi
306   Ta del av olika nämnders, sektioners m.fl. myndigheters protokoll
307   Anmälningsärenden

Deltagare Uppgift
Granberg Gunilla ordförande
Åberg Staffan I vice ordf.
Orell Markku II vice ordf.
Axén Tina
Eriksson Jan ersättare
Koskinen Regina
Lundqvist Kurt
Luoma Mikaela
Nordström Egon
Ojala Nico
Sainio Maria
Bergqvist Sandra stadsfullmäktiges ordförande
Björkroth Tomas stadsfullmäktiges I vice ordförande
Järvinen Hanna stadsfullmäktiges II vice ordförande
Söderlund Nina stadsfullmäktiges III vice ordförande
Nygrén Patrik stadsdirektör
Sundqvist Paula tf. förvaltningschef
Svahnström Jörgen IT-stöd
Eklund Tomas näringslivschef
Lindroos Peter personalchef
Lindström Miia tf. social- och hälsovårdsdirektör
Nylund Jonas teknisk chef
Palmroos Petra ekonomichef
Pihl Seppo fastighetschef
Saaristo-Levin Heidi planläggningschef
Sulonen Katriina utbildningschef

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 12.10.2021