Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 06.10.2021 klo 17:00 - 20:25 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
66   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
67   Val av protokolljusterare
68   Godkännande av föredragningslistan
69   Ekonomiuppföljning 1-8/2021 för enheterna småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning, medborgarinstitut och kollektivtrafik
70   Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 för enheterna småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning, medborgarinstitut och kollektivtrafik
71   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut och protokollsutdrag
72   Anmälningsärenden
73   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Björk Maj ordförande
Lehtonen Mona viceordförande
Lepola Marcus ledamot
Silventoinen Erika ledamot
Fraboni Paola ledamot
Engström Bror ledamot
Elenius Maija ledamot
Toriseva Mikko ledamot
Karlsson Hanna ledamot
Särkelä Jani ledamot
Axén Tina ledamot
Lundberg Ulrika föredragande/Sekreterare
Sulonen Katriina sakkunnig
Lassinniemi Kerstin ledamot
Engström Sverker suppleant
Koskinen Annukka sakkunnig
Palmroos Petra sakkunnig