Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Iniönämnden
Protokoll 01.10.2021 klo 16:10 - 17:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
15   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
16   Val av protokolljusterare
17   Godkännande av föredragningslistan
18   Justering av Iniönämndens protokoll
19   Sammankallande av Iniönämndens sammanträden
20   Val av beredare, föredragande och sekreterare, Iniönämnden
21   Budget 2022, Iniönämnden
22   Utvecklande av sophanteringen i Iniö
23   Utveckling av Skärgårdens ringväg, Iniönämnden
24   Rutten Heponiemi-Kannvik
25   Anmälningsärenden
26   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Lindberg Linda ordförande
Björklund Denina medlem
Karlsson Trygve medlem
Pöyli Tiina medlem
Schwartz Rolf medlem
Söderlnd Ann-Mari medlem
Knuts Åsa sekreterare