Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kultur- och idrottsnämnden
Protokoll 28.09.2021 klo 17:00 - 20:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Val av föredragande och sekreterare samt ställföreträdare för dessa i kultur- och idrottsnämnden
5   Kultur- och idrottsnämndens sammansättning mandatperioden 2021-2025
6   Sammankallande av kultur- och idrottsnämndens sammanträden
7   Justering och framläggande av protokollen till påseende
8   Presentation av verksamhetsområden som hör till kultur- och idrottsnämnden
9   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
10   Anmälningsärenden
11   Aktuella frågor
12   Ungdomsverkstaden Aktivas flytt från social- och hälsovårdsavdelningen till bildningsavdelningen år 2022

Deltagare Uppgift
Eriksson Jan ordförande
Lindholm Tom viceordförande
Schwartz Rolf ledamot
Jansén Tomas ledamot
Möller Ingrid ledamot
Laurén Marlena ledamot
Salviander-Wahe Heidi ledamot
Niittyvaara Päivi ledamot
Karlsson Kati ledamot
Nurro Karl ledamot
Nordström Egon sst:s representant
Isaksson Ann-Sofie föredragande o. sekr.
Zilliacus Karolina föredragande
Enberg Mikael beredare
Biström-Kajakoski Mikaela suppleant
Bergström Anne sakkunnig
Lindroos Jenni sakkunnig
Nissinaho Miia sakkunnig