Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsnämnden
Protokoll 07.10.2021 klo 15:00 - 19:42 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
94   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
95   Val av protokolljusterare
96   Godkännande av föredragningslistan
97 Godkännande av plan för ordnande av hälso- och sjukvård
98 Uppbärande av klientavgifter inom handikappservice och stödboende inom mental- och missbruksvården
99   Val av vårdchef till hälsovårdsenheten
100 Preliminär ekonomirapport 1-8/2021 för social- och hälsovårdsavdelningen
101   Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2021
102 Budget för 2022 och ekonomiplan för 2023-2024 för social- och hälsovårdsavdelningen
103   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut och protokollsutdrag
104   Anmälningsärenden
105   Aktuella ärenden

Deltagare Uppgift
Laaksonen Jeanette ordförande
Bergman Eeva viceordförande
Jensen Fredrik medlem
Sihvonen Fredrika medlem
Granqvist Conny medlem
Engström Sverker medlem
Luoma Mikaela medlem
Henriksson Carita medlem
Wallin Mika medlem
Sahlgren Aki medlem
Tengström Johanna suppelant
Koskinen Regina sst:s representant
Lindström Miia social- och hälsovårdsdirektör
Lundberg Ulrika äldreomsorgschef
Ulriksson Heidi socialservicechef
Tähtinen Anna tf. familjeenhetschef
Wilson Kenneth Tf. överläkare
Lindell Helena ekonomiplanerare
Nygrén Patrik stadsdirektör
Palmroos Petra ekonomichef
Kavander Tanja byråsekreterare

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 14.10.2021