Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bygg- och miljönämnden
Protokoll 06.10.2021 klo 16:30 - 20:28 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
151   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
152   Val av protokolljusterare
153   Godkännande av föredragningslistan
154 Anmälningsärenden
155   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
156   Aktuella frågor
157 Anmälan om olovligt projekt på fastigheten 445-5-4-6 till polisen för förundersökning
158 Uppgörande av detaljplan för nordvästra delen av Ljusudda (35) stadsdel
159 Utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol om besvären över beslut om undantag som gäller utbyggnad av en fritidsbostad
160 Ansökan om planeringsreservering för tomt 5-1 i Kyrksundsstranden, Godai Oy
161 Anhållan om att arrendera kvartersdel för småhusbyggande i Kyrksundstrandens stadsdel, Godai Oy
162   Anhållan om att vidareöverlåta obebyggd tomt i stadsdelen Airisto-Sandviken
163 Tomtförsäljningskampanj för ökad inflyttning till Pargas
164 Bestämma om avlägsnande av sjunken båt och föreläggande av vite
165 Beslut om behov av ändring av miljötillståndet för ett djurstall
166 Ekonomirapport 1-8/2021, miljöavdelningen
167 Förslag till budget 2022 för miljöavdelningen

Deltagare Uppgift
Kurt Ekström
Petri Abrahamsson
Daniel Strömborg
Mi Adolfsson
Anne Eriksson
Kyösti Kurvinen
Laura Wickström
Sami Svahnström
Mia Forsell
Saila Routio
Christian Lagerroos
Kaj-Johan Karlsson
Heidi Saaristo-Levin
Daniel Backman
Carl-Sture Österman
Sanna Simonen
Katarina Östman