Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Protokoll 28.09.2021 klo 17:00 - 18:26 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
80   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
81   Val av protokolljusterare
82   Godkännande av föredragningslistan
83   Ekonomiuppföljning 1-8/2021 för enheten svenskspråkig utbildning
84 Läsårsplaner för förskolorna läsåret 2021-2022
85 Pargas svenska gymnasiums utvärderingsberättelse 2020-2021
86 Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2021-2022
87   Utvärdering av lärresultat i A1 finska i årskurs 9
88   Anmälningsärenden
89   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Silventoinen Erika ordförande
Nordström Lena viceordförande
Westerlund-Cook Saija ledamot
Andersson Christian ledamot
Eklund-Pelto Marika ledamot
Möller Rolf ledamot
Karlsson Jani ledamot
Björk Maj bildningsnämndens ordf.
Luoma Mikaela stadsstyrelsens repr.
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 07.10.2021