Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
Protokoll 07.09.2021 klo 17:00 - 19:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
62   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
63   Pöytäkirjantarkastajien valinta
64   Esityslistan hyväksyminen
65   Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston esittelijän ja sihteerin sekä tämän sijaisen valinta
66   Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoonpano toimikaudella 2021-2025
67   Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston kokousten koolle kutsuminen
68   Pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
69 Perusopetuksen ja lukion toimintakertomukset lukuvuodelta 2020-2021
70 Koulujen lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen
71   Perusopetuksen järjestäminen Mylly-Antin koulussa, lausunto
72   Ilmoitusasiat
73   Ajankohtaiset asiat

Deltagare Uppgift
Elenius Maija puheenjohtaja
Stolzmann Marianna jäsen
Vuoristo Vesa jäsen
Adolfsson Mi jäsen
Heinonen Jari jäsen
Luukkonen Alexandra jäsen
Salmi Jussi jäsen
Nummenmaa Antero jäsen
Laaksonen Lotta jäsen
Orell Markku k.hall. edustaja
Björk Maj siv.ltkn.pj.
Sulonen Katriina esittelijä, sihteeri
Rintanen Ari asiantuntija

Till påseende  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Från och med 16.09.2021